Ehitiste BIM

BIM tehnoloogia liidab kõik projekti osapooled üheks meeskonnaks, sest kõige olulisem on koostöö ja info kiire, efektiivne vahetamine.

Tänu Autodeski loodud BIM tarkvara lahendustele on kogu töötsükkel alustades projekteerimisest ja lõpetades valminud hoone üleandmise ja ülalpidamisega muutunud paremini koordineeritumaks.

BIM töötsükli keskpunktiks on projekt, mille ümber luuakse toimiv süsteem olulise info vahetamiseks. Tänu selliselt töötavale tsüklile on ehitus- ja projekteerimisettevõtetel võimalik ette kalkuleerida üsna täpselt projekti kogumaksumust, ajagraafik ja kogu projekti kulgu/juhtimist. See võimaldab ka tellijal saada hea ülevaate projekti elluviimisest tänu erinevatele visualiseerimise, simuleerimise võimalustele.

Kuna töökeskkond on kolmemõõtmeline (3D), on muutunud projekteerimisvõtted – REVIT tarkvaras tuleb muudatusi ellu viia vaid ühe korra, st muutes korruse plaani muutuvad vaated, lõiked, sõlmed ja ka mahuarvutused automaatselt. Samuti on võtmesõnadeks siin koordineerimine ja planeerimine, milleks kasutatakse Navisworks ja Vault tarkvarasid, et jagada, ühendada ja hallata eri valdkondadest tulnud projekti mudeleid, neid kontrollida ja tuvastada konflikte. Navisworks on oluline just projekti ajagraafikute visualiseerimiseks ja 4D logistikaks, et selgelt näidata erinevate tegevuste sidusust ja potentsiaalseid probleeme.

BIM kaasaegsed tehnoloogiad on väga tihedalt seotud mobiilsete seadmetega. Selleks on loodud mitmetele tarkvaradele mobiilseid rakendusi. Nende programmide põhifunktsioon on objektil olles projekti jälgimine, muudatuste elluviimine ja info vahetu jagamine.

Ühendades protsessi ja tehnoloogia, on võimalik saavutada riskivabam ja efektiivsem projekti täitmine. Rohkema informatsiooniga töötatakse targemini, sooritatakse paremaid otsuseid.

Ühendage oma töövood, meeskonnad ja andmed

Autodesk Construction Cloud lahendus ühendab töövooge, meeskondi ja andmeid, et aidata teil paremini ehitada.

 

Annab BIM ekspertidele võimaluse parandada mudelite konstrueeritavust, suurendada riskide läbipaistvust ja hõlbustada tõhusamat disainikoostööd.

 • Projekteerimise koostöö
 • Automatiseeritud vastuolude kontroll
 •  Kokkutõstetud mudeli koordineerimine
 • Puuduste kontroll

Loe lisaks

 

Võimaldab eelarvestajatel täpsemaid 2D mahuarvutusi ning 3D mudelipõhiseid automatiseeritud mahuarvutusi.

 • 2D mahud
 • 3D mahud
 • Mahuanalüüs

Loe lisaks

Projekti halduse ja objekti ehituse tarkvaraline lahendus koostööks ja ehitise õigeaegseks valmimiseks, aitab püsida eelarves.

 • Projektijuhtimine
 • Kvaliteedikontroll
 • Turvalisuse kontroll
 • Kuluanalüüs
 • Projekti lõpetamine
 • PlanGrid Build Mobile App

Loe lisaks

Korrastage, levitage ja jagage faile ühel ühendatud dokumendihalduse platvormil, tagades kõigile meeskonnaliikmetele juurdepääsu vajalikule teabele.

Loe lisaks

 

 • Dokumendi kontroll
 

 • Dokumendi versioneerimine
 

 • Dokumendi vastu võtmine

 

BIM Collaborate-ga seotud tarkvarad

Planeerige, projekteerige, ehitage ja hallake hooneid võimsate modelleerimise tööriistadega.

Loe lisaks

Infrastrukuutide ehitusprojektid ja ehitusdokumentatsioon

Loe lisaks

2D ja 3D CAD tarkvara koos automatiseerimisega. Sisaldab AutoCAD-i, spetsiaalseid tööriistakomplekte ja muud.

Loe lisaks

Võimsad BIM- ja CAD-tarkvarad disaineritele, inseneridele ja töövõtjatele, sealhulgas Revit, AutoCAD, Civil 3D ja teised

Loe lisaks

Loe Autodesk Construction Cloud lahenduse kohta lisaks


Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523