Ehitiste BIM

BIM tehnoloogia liidab kõik projekti osapooled üheks meeskonnaks, sest kõige olulisem on koostöö ja info kiire, efektiivne vahetamine.

Tänu Autodeski loodud BIM tarkvara lahendustele on kogu töötsükkel alustades projekteerimisest ja lõpetades valminud hoone üleandmise ja ülalpidamisega muutunud paremini koordineeritumaks.

BIM töötsükli keskpunktiks on projekt, mille ümber luuakse toimiv süsteem olulise info vahetamiseks. Tänu selliselt töötavale tsüklile on ehitus- ja projekteerimisettevõtetel võimalik ette kalkuleerida üsna täpselt projekti kogumaksumust, ajagraafik ja kogu projekti kulgu/juhtimist. See võimaldab ka tellijal saada hea ülevaate projekti elluviimisest tänu erinevatele visualiseerimise, simuleerimise võimalustele.

Kuna töökeskkond on kolmemõõtmeline (3D), on muutunud projekteerimisvõtted – REVIT tarkvaras tuleb muudatusi ellu viia vaid ühe korra, st muutes korruse plaani muutuvad vaated, lõiked, sõlmed ja ka mahuarvutused automaatselt. Samuti on võtmesõnadeks siin koordineerimine ja planeerimine, milleks kasutatakse Navisworks ja Vault tarkvarasid, et jagada, ühendada ja hallata eri valdkondadest tulnud projekti mudeleid, neid kontrollida ja tuvastada konflikte. Navisworks on oluline just projekti ajagraafikute visualiseerimiseks ja 4D logistikaks, et selgelt näidata erinevate tegevuste sidusust ja potentsiaalseid probleeme.

BIM kaasaegsed tehnoloogiad on väga tihedalt seotud mobiilsete seadmetega. Selleks on loodud mitmetele tarkvaradele mobiilseid rakendusi. Nende programmide põhifunktsioon on objektil olles projekti jälgimine, muudatuste elluviimine ja info vahetu jagamine.

Ühendades protsessi ja tehnoloogia, on võimalik saavutada riskivabam ja efektiivsem projekti täitmine. Rohkema informatsiooniga töötatakse targemini, sooritatakse paremaid otsuseid.

 

Vaata Autodesk BIM360 lahendust


Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523