Autodesk Civil 3D

CIVIL 3D – inseneri tarkvara infrastruktuuride projekteerimiseks

Inseneri tarkvara, mis on suunatud taristute projekteerijatele ja geodeetitele. Civil 3D abil on võimalik luua nii infrastruktuuride, kui ka laiemas mõttes väliruumi ja keskkonnaprojekte. Olenevalt projektist, võib Civil 3D olla ainus tarkvara, mida on vaja kasutada, kuid samas on võimalik luua Civil 3Dga ühilduvate programmidega omavaheline koostöömudel, mis loob terviklahendusi. Civil 3Dsse saab koondada infrastruktuuri projektide eriosad (sadevete juhtimine, välistrassid jm), teha analüüse, luua simulatsioone (nt. ektreemsetest ilmastiku mõjudest), luua visuaale ja koostada kalkulatsioone. Seda kõike on võimalik teha ruumiliselt, mudeli põhiselt ning lõpliku vormistuse saamiseks luua mudelisse vajalike plaanide, lõikete, profiilide või vaadete paigutused. Civil 3D märksõnaks on dünaamilisus, seda ilmestab võimekus siduda omavahel paljud Civil 3Ds koostatud objektid ning ühe objekti muutmisel, muutuvad ülejäänud mudeli osad kaasa. Lisaks on Civil 3D 2020 versiooni lisatud Dynamo funktsioon, mille abil on võimalik rutiinsed töökäsuahelad automatiseerida. Mõne juhusliku parameetri hilisemal muutmisel allub sellele graafiline mudel selles ulatuses, mis on koodi (scripti) lisatud.

BIM (Building Information Modeling)

Ehitise ehk taristu info modelleerimine (BIM) on protsess, mille käigus uuritakse projekti funktsionaalseid ja füüsilisi omadusi digitaalsel kujul, enne kui siirdutakse objekti ehitamisele. Loe lähemalt infraBIM kohta siit.

Civil 3D võimaldab ühildada erinevaid mudeleid ning analüüsida neid varajastes etappides. Visualiseerimine ja simulatsioon võimaldavad paremini ja täpsemini planeerida objekti toimivust reaalses keskkonnas. Civil 3D-s loodud mudeli dünaamilisus võimaldab kiiresti viia läbi projekti muudatused planeerimise käigus ning samaaegselt ka uuendada analüüside tulemused.

Pinnamudel
Pinnamudel on ruumiline objekt, mida kasutatakse maastiku ja sellel paiknevate või planeeritavate objektide asukoha kirjeldamiseks. Mudeleid saab luua .dwg alusplaanidest, mõõdetud punktide andmetest, 3D joontest või lasermõõdistuse punktipilvest. Civil 3D-s loodud mudel on seotud dünaamiliselt sellele loodavate objektidega.
Pinnamudeli loomine on üritatud teha võimalikult lihtsaks ja kiireks. Mudelit saab kasutada mahtude arvutamisel ja masinjuhtimis-failide koostamisel.

Teljed
Civil 3D-s loodavad teljed on samuti dünaamilised objektid. Telgede loomiseks avatakse eraldi menüü ning nende joonistamisel saab kasutada erinevaid projekteerimise kriteeriumeid (AASHTO 2001 eMax 4%) ning kujunduse stiile.
Alates 2013 versioonist on programmis ka raudteede projekteerimise vahendeid.

Profiilid
Piki- ja ristiprofiilid koosnevad maapinna kõrgust kujutavast joonest ning taustaks on standardina ruudustik. Profiilidele saab lisada mitmeid erinevaid andmeid alates piketaažist ja projekt kõrgusest lõpetades torude ja püstkõverikega. Viraažikalde iseloomustamiseks saab luua eraldi profiil.
Alates 2014 versioonist on võimalik lisada ristprofiilidele solid objekte (nt torud).

Torustikud
Civil 3D sisaldab erinevate tootjate torude ja kaevude katalooge. Kasutaja saab ise ka katalooge täiendada. Võimalik on joonistada erinevaid maa-aluseid torustikke, kontrollida nende ristumisi ning kanda andmeid profiilvaatesse.
Loodud torustikke saab eksportida Autodeski SSA (Storm and Sanitary Analysis) ning peale analüüse ja muudatusi importida tagasi Civil 3D-sse.
Alates 2013 versioonist on programmis ka survetorustike joonestamise vahendid.

Ühilduvus

Civil 3D ühildub mitmete erinevate tarkvaradega. Programm sisaldab endas AutoCAD-i ja AutoCAD Map 3D menüüsid, võimaldades paindlikku töökorraldust ning erinevaid planeerimise võimalusi.

Lisaks on programmis impordi ja ekspordi võimalused teiste programmidega:
– Autodesk 3ds Max Design
– Autodesk InfraWorks
– Autodesk Revit
– Autodesk Subassembly Composer
– Autodesk Navisworks
– Autodesk ReCap
– SketchBook Designer

Civil 3D pinnamudelite koostamine

Civil 3D mahuliste elementide loomine

Civil 3D 2016

Civil 3D on saadaval tarkvara Subscription litsentsina. Tellimisel valitakse periood, kas 1-, 2- või 3-aastat. Subscription-perioodi vältel on kasutajale tagatud kõik tarkvara uuendused ja uus versioon. Hinnapäring saada myyk@arucad.ee.
Tarkvara allalaadimine toimub Autodesk Account keskkonnast, kuhu tuleb siseneda antud litsentsi Contract Manageri Autodesk ID-ga ning seejärel alustada tarkvara allalaadimise protsessiga. Või kui Contract Manager ei ole ise kasutaja, tuleb litsentsile lisada kasutaja (User).

Autodeski litsentside halduseks on keskkond Autodesk Account, kuhu saab sisse logida Autodesk ID-ga.

Autodesk ID saab teha endale iga kasutaja, saades sellega ligipääsud erinevatesse Autodeski portaalidesse ja pilveteenustesse. Loo endale kasutaja siin https://accounts.autodesk.com/register