Civil3D EST lokaliseering

Civil3D EST lokaliseeringu pakett on koostatud, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template‘), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Taristuinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (InfraBIM). Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Civil 3D tehnoloogiat insenerprojekteerijate, konstruktorite, taristute haldajate ja haridusasutuste seas. Alusfailid on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele.

Civil3D EST lokaliseering sisaldab Civil 3D tarkvara alusfaile (’template’), mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina BIM projektides. Alusfail võtab arvesse ehitusprojekti elukaart hõlmavate osapoolte andmesisu vajadusi. Ühtlasi lähtub alusfail olemasolevatest juhenditest (BIM AST nõuded) ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab modelleerijatel koostada 3D infomudelit ühtse standardi järgi, muutes tööprotsessid kiiremaks ja automaatsemaks. Ühtsetel nõuetel põhinev alusfail muudab insenertarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele.

Civil3D EST alusfailid on mõeldud kasutamiseks Autodesk Civil 3D tarkvaras ning omavad ka laiemat mõju IFC failiformaadi rakendamisel erinevate infrataristute projekteerimises ja ehituses. Tänu avatud IFC failiformaadile, muutuvad projektide andmed paremini kättesaadavaks tellijatele ja ehitajatele.

Revit EST lokaliseeringCivil3D EST on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction Management) lahendustega.

Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM lahendusega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti projekteerimisettevõtetele.


Omalt poolt aitame Civil 3D tarkvara paremini selgeks saada ja alustada infrastruktuuride projekteerimist. Korraldame meeskonna- ja individuaalkoolitusi nii Tallinnas, kui teistes linnades.
Kõik meie koolituse läbinud spetsialistid saavad ametliku Autodesk sertifikaadi.


Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

Koolituste info:
e-mail: koolitus@arucad.eetel: +372 6306 551

CIVIL3D EST ALUSFAILID – allalaadimine

Teede paketi alusfailid


  Kinnitamiseks, kliki tühjale kastile

  * nõutud väljad

  Tehno-VK paketi alusfailid


   Kinnitamiseks, kliki tühjale kastile

   * nõutud väljad

   Planeeringute alusfailid


    Kinnitamiseks, kliki tühjale kastile

    * nõutud väljad

    Civil3D EST Teede osa 1.versioon on valminud ja allalaaditav alates 15.12.2021.
    Lokaliseeringu paketi alusfailid töötavad Civil 3D 2021 ja 2022 versioonidele.
    Pakett sisaldab Teede ja BIM alusfaile koos vajalike lisadega ning juhendmaterjale.


    Civil3D EST Tehno-VK 1.versioon on valminud ja allalaaditav alates 26.10.2022.
    Lokaliseeringu paketi alusfailid töötavad Civil 3D 2022 versioonile.
    Pakett sisaldab Vesi-Kanal ja BIM alusfaile koos vajalike lisadega ning juhendmaterjale.


    Civil3D EST Planeeringute 1.versioon on valminud ja allalaaditav alates 15.11.2022.
    Lokaliseeringu paketi alusfail töötab Civil 3D 2019-2023  versioonides.
    Pakett sisaldab Planeerigute alusfaile ja juhendmaterjali.