Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3DCIVIL 3D on inseneri tarkvara infrastruktuuride projekteerimiseks

Autodesk Civil 3D on suunatud taristute projekteerijatele ja geodeetitele. Selle abil on võimalik luua nii infrastruktuuride, kui ka laiemas mõttes väliruumi ja keskkonnaprojekte. Olenevalt projektist, võib see olla ainus tarkvara, mida on vaja kasutada, kuid samas on võimalik luua Civil 3Dga ühilduvate programmidega omavaheline koostöömudel, mis loob terviklahendusi.

Civil 3D-sse saab koondada infrastruktuuri projektide eriosad (sadevete juhtimine, välistrassid jm), teha analüüse, luua simulatsioone (nt. ektreemsetest ilmastiku mõjudest), luua visuaale ja koostada kalkulatsioone. Seda kõike on võimalik teha ruumiliselt, mudeli põhiselt ning lõpliku vormistuse saamiseks luua mudelisse vajalike plaanide, lõikete, profiilide või vaadete paigutused.

Civil 3D 2023 märksõnaks on dünaamilisus, seda ilmestab võimekus siduda omavahel paljud programmis koostatud objektid ning ühe objekti muutmisel, muutuvad ülejäänud mudeli osad kaasa. Dynamo funktsiooni abil on võimalik rutiinsed töökäsuahelad automatiseerida. Mõne juhusliku parameetri hilisemal muutmisel allub sellele graafiline mudel selles ulatuses, mis on koodi (scripti) lisatud.

BIM (Building Information Modeling)

Ehitise ehk taristu info modelleerimine (BIM) on protsess, mille käigus uuritakse projekti funktsionaalseid ja füüsilisi omadusi digitaalsel kujul, enne kui siirdutakse objekti ehitamisele. Civil 3D võimaldab ühildada erinevaid mudeleid ning analüüsida neid varajastes etappides. Visualiseerimine ja simulatsioon võimaldavad paremini ja täpsemini planeerida objekti toimivust reaalses keskkonnas. Civil 3D-s loodud mudeli dünaamilisus võimaldab kiiresti viia läbi projekti muudatused planeerimise käigus ning samaaegselt ka uuendada analüüside tulemused.

Pinnamudel

Pinnamudel on ruumiline objekt, mida kasutatakse maastiku ja sellel paiknevate või planeeritavate objektide asukoha kirjeldamiseks. Mudeleid saab luua .dwg alusplaanidest, mõõdetud punktide andmetest, 3D joontest või lasermõõdistuse punktipilvest. Civil 3D-s loodud mudel on seotud dünaamiliselt sellele loodavate objektidega.
Pinnamudeli loomine on üritatud teha võimalikult lihtsaks ja kiireks. Mudelit saab kasutada mahtude arvutamisel ja masinjuhtimis-failide koostamisel.

Teljed

Loodavad teljed on samuti dünaamilised objektid. Telgede loomiseks avatakse eraldi menüü ning nende joonistamisel saab kasutada erinevaid projekteerimise kriteeriumeid (AASHTO 2001 eMax 4%) ning kujunduse stiile.
Alates 2013 versioonist on programmis ka raudteede projekteerimise vahendeid.

Profiilid

Piki- ja ristiprofiilid koosnevad maapinna kõrgust kujutavast joonest ning taustaks on standardina ruudustik. Profiilidele saab lisada mitmeid erinevaid andmeid alates piketaažist ja projekt kõrgusest lõpetades torude ja püstkõverikega. Viraažikalde iseloomustamiseks saab luua eraldi profiil.
Alates 2014 versioonist on võimalik lisada ristprofiilidele solid objekte (nt torud).

Torustikud

Civil 3D sisaldab erinevate tootjate torude ja kaevude katalooge. Kasutaja saab ise ka katalooge täiendada. Võimalik on joonistada erinevaid maa-aluseid torustikke, kontrollida nende ristumisi ning kanda andmeid profiilvaatesse.
Loodud torustikke saab eksportida Autodeski SSA (Storm and Sanitary Analysis) ning peale analüüse ja muudatusi importida tagasi programmi.
Alates 2013 versioonist on programmis ka survetorustike joonestamise vahendid.

Ühilduvus

Civil 3D ühildub mitmete erinevate tarkvaradega. Programm sisaldab endas AutoCAD-i ja AutoCAD Map 3D menüüsid, võimaldades paindlikku töökorraldust ning erinevaid planeerimise võimalusi.

Lisaks on programmis impordi ja ekspordi võimalused teiste programmidega:
Autodesk 3ds Max Design
Autodesk InfraWorks
Autodesk Revit
Autodesk Subassembly Composer
Autodesk Navisworks
Autodesk ReCap
SketchBook Designer

WMS kasutusjuhend

WMS on kaarditeenus, mis võimaldab seni kasutuses olnud kaardikihte ja nende andmeid erinevate GIS tarkvaradega joonistele alla võtta või kasutada näiteks geolokatsiooni määramiseks. Eestis pakub WMS (Web Map Service) teenust Maa-amet. Maa-amet omakorda on juhindunud OGC (Open Geospatial Consortium) standarditest.

Eelkõige saavad teenusest kasu väliruumi andmetega töötavad spetsialistid, kuid temaatiliste või lisaandmete kasutamiseks on võimalusi paljudes eri valdkondades.

Maa-ameti WMS kasutusjuhend

Loe lisaks meie blogist ->


Hinnapäring

  Tarkvara hinnapäring

  Nimi (vajalik)

  Ettevõte nimi (vajalik)

  E-mail (vajalik)

  Telefoninumber

  Soovitud tarkvara ja litsentside arv (vajalik)


  Omalt poolt aitame Civil 3D tarkvara paremini selgeks saada ja alustada infrastruktuuride projekteerimist. Korraldame meeskonna- ja individuaalkoolitusi nii Tallinnas, kui teistes linnades.
  Kõik meie koolituse läbinud spetsialistid saavad ametliku Autodesk sertifikaadi.


  Lisainfo:
  e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

  Koolituste info:
  e-mail: koolitus@arucad.eetel: +372 6306 551

  Autodesk Civil 3D 2023

  Civil 3D 2023: Pressure pipe enhancements

  Civil 3D 2023: Project Explorer enhancements

  Civil 3D 2023: Corridor targeting solid properties

  Civil 3D 2023: Grading Optimization enhancements

  Autodesk Civil 3D subscription litsents

  Kõiki Autodeski tarkvarasid saab tellida Autodesk Subscription litsentsiga, mille klient saab valida talle sobivale ajaperioodile. SUBSCRIPTION LITSENTS on viis uue tarkvaralitsentsi tellimiseks alates 1. august 2016!

  Autodesk Civil 3D Subscription litsentsiga on kasutajale kindla perioodi vältel tagatud:

  • Uued tarkvara versioonid ja tooteuuendused
   Kasuta tarkvara ajakohast versiooni, et püsida konkurentidest eespool.
  • Paindlik litsenseerimine
   Tööta viisil, kuidas on teile kõige sobivam.
   Eelmise versiooni kasutusõigus – tööta nii viimatise versiooni kui viie varasema versiooni tarkvaraga
   Kodukasutaja õigused – installi tarkvara ka teise arvutisse, kui töötad väljaspool kontorit nt. kodust töötades
   Väljaspool kodumaad kasutamine – võimalus kasutada tarkvara ka väljaspool kodumaad
  • Tarkvara tugi
   Probleemide lahendamine Autodeski tehnilise toe ja veebipõhiste õppematerjalide abil.
  • Pilveteenused
   Laienda oma tarkvara võimekust kasutades erinevaid saadavalolevaid pilveteenuseid. 25GB mahtu annab võimaluse kasutada vajalikke faile sõltumata asukohast Autodesk Drive keskkonna abil.
  • Autodesk Account
   Administratiivvahendid, et jälgida litsentside kasutust, lisada kasutajaid, monitoorida cloud krediiti jms.

   

  Litsentsi tüüp: Kasutajapõhine üksiklitsents  (kasutamisõigust saab vahetada Account Manager)

  Vajab internetiühendust: Installeerimiseks ja aktiveerimiseks, seejärel iga 30-päeva tagant

  Kehtivusperiood: 1- või 3-aastat

  Civil 3D litsentsi saab osta: Üksik tootena või AEC Collection paketiga

  Lisainfo saamiseks Autodesk tarkvarade litsenseerimisest kirjutage arucad@arucad.ee või tel  +372 63065551.


  Autodesk Civil 3D education license – hariduslitsents

  Kõik Autodeski tarkvara litsentsid on haridusasutustele kättesaadavad tasuta. Autodesk Education Community on koht, kus leidub kasulikku informatsiooni nii haridusasutustele kui õppuritele.

  Omalt poolt aitame Civil 3D tarkvara paremini selgeks saada ja alustada infrastruktuuride projekteerimist. Korraldame meeskonna- ja individuaalkoolitusi nii Tallinnas, kui teistes linnades.
  Kõik meie koolituse läbinud spetsialistid saavad ametliku Autodesk sertifikaadi.


  Lisainfo:
  e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

  Koolituste info:
  e-mail: koolitus@arucad.eetel: +372 6306 551
  Civil3D EST lokaliseeringu pakett on koostatud, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template‘), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Taristuinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (InfraBIM). Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Civil 3D tehnoloogiat insenerprojekteerijate, konstruktorite, taristute haldajate ja haridusasutuste seas. Alusfailid on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele.

  Civil3D EST lokaliseering sisaldab Civil 3D tarkvara alusfaile (’template’), mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina BIM projektides. Alusfail võtab arvesse ehitusprojekti elukaart hõlmavate osapoolte andmesisu vajadusi. Ühtlasi lähtub alusfail olemasolevatest juhenditest (BIM AST nõuded) ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab modelleerijatel koostada 3D infomudelit ühtse standardi järgi, muutes tööprotsessid kiiremaks ja automaatsemaks. Ühtsetel nõuetel põhinev alusfail muudab insenertarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele.

  Civil3D EST alusfailid on mõeldud kasutamiseks Autodesk Civil 3D tarkvaras ning omavad ka laiemat mõju IFC failiformaadi rakendamisel erinevate infrataristute projekteerimises ja ehituses. Tänu avatud IFC failiformaadile, muutuvad projektide andmed paremini kättesaadavaks tellijatele ja ehitajatele.

  Revit EST lokaliseeringCivil3D EST on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction Management) lahendustega.

  Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM lahendusega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti projekteerimisettevõtetele.


   

  Civil 3D Support

   *Kohustuslikud read

   Civil 3D on saadaval tarkvara Subscription litsentsina. Tellimisel valitakse periood, kas 1- või 3-aastat. Subscription-perioodi vältel on kasutajale tagatud kõik tarkvara uuendused ja uus versioon. Hinnapäring saada arucad@arucad.ee.
   Tarkvara allalaadimine toimub Autodesk Account keskkonnast, kuhu tuleb siseneda antud litsentsi Contract Manageri Autodesk ID-ga ning seejärel alustada tarkvara allalaadimise protsessiga. Või kui Contract Manager ei ole ise kasutaja, tuleb litsentsile lisada kasutaja (User).

   Autodeski litsentside halduseks on keskkond Autodesk Account, kuhu saab sisse logida Autodesk ID-ga.

   Autodesk ID saab teha endale iga kasutaja, saades sellega ligipääsud erinevatesse Autodeski portaalidesse ja pilveteenustesse. Loo endale kasutaja siin https://accounts.autodesk.com/register