Architecture Engineering & Construction Collection

Autodeski AEC Collection tootepakett ehitus- ja arhitektuurivaldkonnale sisaldab kõiki vajalikke tarkvarasid teostamaks CAD ja BIM tööprotsessi.

Kõik vajalikud tööriistad ühes paketis
Antud pakett toetab kogu hoone elutsüklit projekteerimise töövahenditega, mis algab kontseptuaalsest disainist kuni ehitusetapini välja, sealhulgas on toetatud BIM ja CAD protsessid.

Tööprotsesside ühendamine
Oluline märksõna on meeskonna koostöö ja kvaliteetsemate andmete jagamine meeskonnas. Paketis on olemas kõik vahendid, et töötada meeskonnas ühel platvormil ja kasutada tarkvara parimaid omadusi, katmaks kõiki teie vajadusi.

Üks keskne projekt
Innovatiivsed tarkvarad ja pilvetehnoloogiad aitavad teil konkureerida kõrgeimal tasemel ja annavad parima ülevaate teie projektist.

AEC Collection tootepaketi kasutajal on õigus samaaegselt kasutada piiramatus arvus tarkvarasid toetamaks tööprotsessi efektiivsust ja kiirust.

Vaata veel siit

 

Ehituse ja arhitektuuri pakett sisaldab järgmisi tarkvarasid:

Loe tootepaketi kasutamise ja litsenseerimise kohta lähemalt siit>

 

 

REVIT EST lokaliseeringu sisuks on Revit tarkvara alusfail (‘template’), mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusfailina. Alusfail võtab arvesse elukaart hõlmavate osapoolte vajadusi mudeli koostamisel, lugemisel, kuvamisel ja redigeerimisel. Lokaliseeringu alusfail lähtub olemasolevatest BIM mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest.

Revit alusfail võimaldab projekteerijatel koostada 3D infomudelit ühtse juhise järgi, muutes seeläbi tööprotsessid kiiremaks. Samuti muudab alusfail tarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele.
Alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid omab ka laiemat mõju tänu IFC failiformaadi kasutamisele ehitus/arhitektuurses valdkonnas. Tänu avatud failiformaadile IFC, muutuvad projekti andmed lihtsal kujul kättesaadavaks ka tellijatele ja ehitajatele.

Revit EST alusfailid on koostatud AruCAD Süsteemid OÜ poolt koostöös mitmete Eesti projektbüroode ja ehitusettevõtetega.

REVIT EST lokaliseering on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri (www.e-difice.com) projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction management) toodetega. Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM tarkvaratootega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti ettevõtetele.