Autosign

Liiklusmärkide ja teemärgistuste lisamine projekti on hõlpsam tänu Autosign – uuele, mitmekülgsele tarkvarale, mille on välja töötanud CGS plus.

Lihtsalt kasutatav tarkvara pakub mitmeid aega säästvaid funktsioone, sellega on võimalik projekteeritud taristuid muuta silmatorkavamaks tänu automatiseeritud liiklusmärkide kujundamise protsessile.

Autosign võimaldab kasutajatel asetada liiklusmärkide komplekt projekti, projekteerida teede tähistust ja märkide hoidjaid, ehitada interaktiivseid plaane märkide paigutamiseks ja hinnata märkide disaini oma CAD joonises. Need on vaid üksikud märksõnad kogu tarkvara funktsionaalsusest. Autosign abil on võimalik ära jätta käsitsi märkide loomine ja kujundamine ning muuta antud protsess automaatseks samas ka täpsemaks ja visuaalselt ilusamaks.

CGS pluginad töötavad teiste CAD tarkvarade peal, toetatud on

  • Civil 3D versioonid 2013-2018
  • AutoCAD versioonid 2013-2018
  • AutoCAD Map 3D versioonid 2013-2018
  • BricsCAD Pro ja Platinum

Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

Kiire ülevaade Autosign tarkvarast