Infrastruktuur ja tehnovõrgud

Tootepakett, mis on taristute projekteerimiseks sobilik on allpoolses kirjeldatud.

Autodesk® Infrastructure Design Suite on täielik taristute projekteerimise tarkvaralahendus, mis kindlustab sobivad töövahendid nii CAD-joonestuseks, Ehitusinfo modelleerimiseks (BIM) kui ka GIS-süsteemide loomiseks ühes paindlikus, säästlikus paketis.

Infrastructure Design Suite paketid on saadaval eri hinnaga, eri tasemetele.

  • Infrastructure Design Suite (IDS) Standard pakett sisaldab lisaks AutoCAD’ile ka GIS ja keskkonna analüüsi töövahendeid. Map3D ja Storm&Sanitary Analysis tarkvarad võimaldavad projektosakonnal planeerida, projekteerida ja hallata oma töid GIS-süsteemiga koordineeritult.
  • IDS Premium pakett sisaldab tsiviilprojekteerimiseks ja modelleerimiseks vajalikke töövahendeid. Infrastructure Modeler, AutoCAD® Civil 3D ja 3dsMax Design tarkvarad võimaldavad teostada taristute BIM-süsteeme. Paketis on kõik vajalikud simulatsiooni ja analüüsi vahendid intelligentse taristu mudeli loomiseks.
  • IDS Ultimate pakett sisaldab vajalikke töövahendeid tsiviilinsenerile taristute ja tehnovõrkude projekteerimiseks. Paketis on lisaks kõigele AutoCAD Utility Design ja Revit Structure tarkvarad – töövahendid tehnovõrkude ja konstruktsioonide inseneridele. Navisworks Manage võimaldab tulemuslikult hallata taristute projekte.

 

Antud valdkonna populaarsemad tooted on esitatud allpool.

Vali tarkvara