REVIT

Revit

Revit on terviklik BIM tarkvaralahendus hoonete projekteerimiseks

Revit on spetsiaalselt loodud Ehitisinfo (BIM) mudelpõhiseks projekteerimiseks, et projekteerijad ja ehitusspetsialistid saaksid oma ideed realiseerida ehituses, seejuures hallates kogu projektinformatsiooni, koordineeritud tegevusi ja mudelipõhist lahendust. IFC formaadi tugi võimaldab kasutada ja jagada teiste tarkvarade mudeleid

Revit 2023 on täislahendus, mis hõlmab nii arhitektuuri, konstruktsioonide, tehnosüsteemide kui ka ehituses vajaminevaid funktsioone ja lahendusi.

Kasutage Revit BIM (Building Information Modeling) tarkvara, et suurendada tõhusust ja täpsust kogu projekti elutsükli jooksul, alates ideekavandist, visualiseerimisest ja analüüsist kuni valmistamise ja ehitamiseni.

Revit tarkvara on saadaval Revit LT (lite) ja täisversioonina. Täisversiooni saab tellida eraldi programmina, kui ka Autodesk AEC Collection paketis  (Architecture, Engineering & Construction Collection).

Loe Revit 2023 uuenduste kohta meie blogits ->

BIMARHITEKTUURSISEARHITEKTUURKONSTRUKTSIOONIDTEHNOSÜSTEEMIDELEKTER

BIM TEHNOLOOGIA

Revit BIM - Ehitisinfo mudelpõhiseks projekteerimiseks

BIM tehnoloogia liidab kõik projekti osapooled üheks meeskonnaks, sest oluline on koostöö ja info kiire, efektiivne vahetamine. Tänu Autodeski loodud BIM tarkvara lahendustele on kogu töötsükkel alustades projekteerimisest ja lõpetades valminud hoone üleandmise ja ülalpidamisega muutunud paremini koordineerituks.

BIM töötsükli keskpunktiks on projekt, mille ümber luuakse toimiv süsteem olulise ehitusinfo vahetamiseks. Tänu selliselt töötavale tsüklile on ehitus- ja projekteerimisettevõtetel võimalik ette planeerida üsna täpselt projekti kogumaksumust, ajagraafikud ja kogu projekti kulgu/juhtimist. BIM võimaldab tellijal saada hea ülevaate projekti elluviimisest tänu erinevatele visualiseerimise, simuleerimise võimalustele.

Mudelpõhine 3D töökeskkond on muutnud projekteerimisvõtted tulemuslikumaks – REVIT tarkvaras tuleb muudatusi ellu viia vaid ühe korra, näiteks - muutes korruse plaani muutuvad automaatselt kõik vaated, lõiked, sõlmed ja mahuarvutused. Samuti on võtmesõnadeks siin koordineerimine ja planeerimine, milleks kasutatakse Navisworks ja BIM 360 tarkvarasid, et jagada, ühendada ja hallata eri valdkondadest tulnud projekti mudeleid, neid kontrollida ja tuvastada konflikte. Navisworks on oluline eeskätt projekti ajagraafikute visualiseerimisel ja 4D logistika planeerimisel, et selgelt näidata erinevate tegevuste sidusust ja potentsiaalseid probleeme.

Revit Ehitisinfo (BIM) mudelpõhiseks projekteerimiseks

Töö produktiivsuse kasv:

- Projekt on nüüd terviklik BIM mudel – kõik projekti üldandmed, joonised, tabelid ja ilupildid on ühes kohas, ei pea neid kaua otsima
- Kahesuunaline sidusus – iga korrektuur, mis joonisel sisse viiakse muudetakse automaatselt kogu mudelis, kõikidel joonistel
- Parameetrilisus – elemendid (‘family’d) on mugavalt muudetavad, sama ühe elemendi parameetri muutmisel muutuvad kõik sama tüüpi elemendid kogu projektis
- Ei ole nn topelttööd muudatuste sisseviimiseks
- Parameetrilised perekonnaelemendid saab mugavalt kohandada
- Jooniste koostamine on automatiseeritud
- Materjalide mahtude arvutamine mõne minutiga
- 2D plaanist kerkib automaatselt 3D mudel
- Vaadete ja lõigete loomine toimub automaatselt vastava sümboli lisamisega plaanile.
- Realistlikud ilupildid kliendile esitlemiseks otse tarkvarast
- Universaalsed koostöö ja projekti jagamise instrumendid (‘Collaboration & Worksharing’) – meeskonna liikmetel on võimalik üheaegselt samas mudelis töötada

REVIT - ARHITEKTUUR

revit architecture2Revit'i projekt, analoogselt päris hoone projektiga, saab alguse arhitektuursest ideest. Selle staadiumi jaoks saab Revitis kasutada kontseptuaalsete vabavormide modelleerimise tööriistu ja võtteid.

Eskiismudeli saab edasi arendada lisades vajalikud 3d komponendid: seinad, põrandad, katused, uksed, aknad ning teised olulised hoone komponendid.

 

revit architecture

Revit 2D-to-3D-model

Töö produktiivsuse kasv:

- Projekteerimine toimud 3D mudelis, mis annab kliendile parema ettekujutuse ruumist
- Suured materjalide kataloogid, oma materjalide koostamise võimalus
- Ilupiltide loomise võimalus nii tarkvaras (va. Revit LT) kui ka Autodesk veebiserveris
- Vabad käed oma unikaalse mööbli projekteerimiseks kuni tööjoonisteni
- Suured kataloogid veebis tootjate mudelitega, saab importida ka teistest tarkvaradest
- Kõik 3D objektid saab mugavalt spetsifitseerida ja koostata projekti eelarve

REVIT - SISEARHITEKTUUR

revit architecture2Revit sobib nii arhitektile kui ka sisearhitektile.

Peamine eelis 2D tarkvaradega võrreldes on mudeli kahesuunaline side vaadete vahel. Kui plaanis või mõnes vaates liigutada konkreetset objekti, liigub see terves mudelis ja ei ole vaja eraldi kontrollida ning redigeerida kõiki jooniseid.

Sisearhitekt võib linkida arhitektuurse mudeli (lisada teise tööfaili alusena oma projekti) ning selle baasil ehitada üles uue intejööri; lisada vajalikud elemendid, teha vajalike materjalide mahuarvutusi tabelite ja spetside näol. Lisaks saab sisearhitekt teha nüüd mitu planeeringut samas failis ja hiljem jätkata kooskõlastatud variandiga.

Autodesk revit interior architect

Töö produktiivsuse kasv:

- Füüsikaliste ja analüütiliste konstruktsioonmudelite integratsioon
- Materjalid õigete füüsikaliste ja termiliste parameetritega
- Mitmekomponendiliste konstruktsioonelementide effektiivne käsitlemine
- 2D jooniste genereerimine mudelist, ka keerulisemate vormide 3D armeerimine
- Kahesuunaline side tugevusarvutuste tarkvaraga
- Ühilduvus tööstus-standardsete formaatidega, sh. DWG, DXF, DGN, IFC ja CIS/2

REVIT - KONSTRUKTSIOONID

Autodesk revit-CONSTRUCTIONSRevit Structure moodul on hoone konstruktsioonide mudelpõhiseks projekteerimiseks ja arvutuste teostamiseks.Revit võimaldab konstruktoril jätkata arhitekti mudeliga ning ehitada üles konstruktiivne 3D mudeli. Konstruktiivne osa sisaldab puidu, betooni ja terase komponente, võimaldab luua simulatsioone ja koostejooniseid.

 

Autodesk revit construction

 

Autodesk-revit-construction

Töö produktiivsuse kasv:

- Ventilatsiooni projekteerimisel aitavad kaasa ventkanalite automaatse dimensioneerimise funktsioon lähtudes kiirusest või erihõõrderõhukaost lõikudel või kogu süsteemis
- Kanalisatsiooni projekteerimine koos vajalike kalletega on Revit MEPi abil lihtsasti teostatav
- Veevärgi projekteerimisel dimmensioneeritakse süsteem vastavalt valitavale standardile

REVIT - TEHNOSÜSTEEMID

revit-TEHNOSÜSTEEMIDRevit MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) tarkvara on mudelpõhiseks ventilatsiooni, kanalisatsiooni, hoone veevärgi ja elektripaigaldiste projekteerimiseks.

 

Revit-MEP-Mechanical,-Electrical,-Plumbing)

AUTODESK REVIT TECHNOLOGY SYSTEMS

Revit Electrical võimaldab luua hoonete tugevvoolu siseelekriprojekti BIM-is:

-Elektrisüsteemide 2D ja 3D objektide loomine
-Tugevvoolu elektrikilpide mudeldamine 3D-s
-Kaabliredelite ja teede mudeldamist 3D-s
-Hoone tugevvooldu elektrisüsteemide mudeldamine 3D-s*
-BIM elekriahelate loomine ja andmete analüüs
-Eesti nõuetele vastavate kilbiskeemide koostamine*
-Hoone tugevvoolu struktuurskeemide koostamine*

*Stardipakett sisaldab 2D ja 3D family baasobjekte

REVIT - ELEKTER

Autodesk revit electricityRevit MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) tarkvara sisaldab töövahendeid tugevvoolu ja elektripaigaldiste projekteerimiseks ning valgustuse analüüsiks.
Revit MEP Electrical moodul võimaldab koostada hoone siseosade tugevvoolu elektriprojekti terviklikus dokumentatsioonipaketis.

Revit MEP Electrical stardipakett sisaldab:

-Tugevvoolu 3D objekte (kilbid, pistikupesad, lülitid ja andurid, tavavalgustid, hädavalgustid, sidepesad)
-2D objekte (kilbiskeemide joonestamiseks mõeldud baassümbolid)
-Struktuurskeemi baassümboleid
-Baasviited (Tags)
-Revit lehekülgi (Title Blocks, Sheets)
-Revit kilbiskeemilt info eksportimist Eesti kilbiskeemile Dynamo abilAutodesk Revit MEP electrical

revit-electrical


Hinnapäring

  Tarkvara hinnapäring

  Nimi (vajalik)

  Ettevõte nimi (vajalik)

  E-mail (vajalik)

  Telefoninumber

  Soovitud tarkvara ja litsentside arv (vajalik)  Omalt poolt aitame Revit tarkvara paremini selgeks saada ja alustada projekteerimist BIM süsteemis.
  Korraldame meeskonna- ja individuaalkoolitusi nii Tallinnas, kui teistes linnades.
  Kõik meie koolituse läbinud spetsialistid saavad ametliku Autodesk sertifikaadi.

  • Meeskonnakoolitus: soovides ettevõttesisest koolitust meeskonnale loe lähemalt ja küsi pakkumist siin.
  • Individuaalkoolitus: leia sobiv aeg koolituseks meie koolituskalendrist  ja  registreeru!
  • Reviti koolitused: leia koolitus nimekirjast ja küsi lisa infot meie konsultandilt

  Lisainfo:
  e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

  Koolituste info:
  e-mail: koolitus@arucad.eetel: +372 6306 551

  Revit - BIM Tarkvara

  Generative Design nüüd Revitis

  Customer Voices: Autodesk Revit 2023

  Autodesk Revit subscription litsents

  Kõiki Autodeski tarkvarasid saab tellida Autodesk Subscription litsentsiga, mille klient saab valida talle sobivale ajaperioodile. SUBSCRIPTION LITSENTS on viis uue tarkvaralitsentsi tellimiseks alates 1. august 2016!

  Autodesk Revit Subscription litsentsiga on kasutajale kindla perioodi vältel tagatud:

  • Uued tarkvara versioonid ja tooteuuendused
   Kasuta tarkvara ajakohast versiooni, et püsida konkurentidest eespool.
  • Paindlik litsenseerimine
   Tööta viisil, kuidas on teile kõige sobivam.
   Eelmise versiooni kasutusõigus – tööta nii viimatise versiooni kui viie varasema versiooni tarkvaraga
   Kodukasutaja õigused – installi tarkvara ka teise arvutisse, kui töötad väljaspool kontorit nt. kodust töötades
   Väljaspool kodumaad kasutamine – võimalus kasutada tarkvara ka väljaspool kodumaad
  • Tarkvara tugi
   Probleemide lahendamine Autodeski tehnilise toe ja veebipõhiste õppematerjalide abil.
  • Pilveteenused
   Laienda oma tarkvara võimekust kasutades erinevaid saadavalolevaid pilveteenuseid. 25GB mahtu annab võimaluse kasutada vajalikke faile sõltumata asukohast Autodesk Drive keskkonna abil.
  • Autodesk Account
   Administratiivvahendid, et jälgida litsentside kasutust, lisada kasutajaid, monitoorida cloud krediiti jms.

   

  Litsentsi tüüp: Kasutajapõhine üksiklitsents  (kasutamisõigust saab vahetada Account Manager)

  Vajab internetiühendust: Installeerimiseks ja aktiveerimiseks, seejärel iga 30-päeva tagant

  Kehtivusperiood: 1- või 3-aastat

  Revit litsentsi saab osta: Üksik tootena või AEC Collection paketiga

  Lisainfo saamiseks Autodesk tarkvarade litsenseerimisest kirjutage arucad@arucad.ee või tel  +372 63065551.


  Autodesk Revit education license – hariduslitsents

  Kõik Autodeski tarkvara litsentsid on haridusasutustele kättesaadavad tasuta. Autodesk Education Community on koht, kus leidub kasulikku informatsiooni nii haridusasutustele kui õppuritele.

  REVIT EST lokaliseering on koostatud, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template‘), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Ehitusinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (BIM). Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Reviti tehnoloogiat projekteerijate, arhitektide, konstruktorite ja haridusasutuste seas. Alusfailid on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele.

  Arhitektuur
  AR
  Konstruktsioonid
  EK
  Tehnosüsteemid
  KVJ-VKS

  REVIT EST sisaldab Revit tarkvara alusfaile, mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina. Alusfail võtab arvesse ehitusprojekti elukaart hõlmavate osapoolte vajadusi mudeli koostamisel, lugemisel, kuvamisel ja redigeerimisel. Lokaliseering lähtub olemasolevatest mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab projekteerijatel koostada 3D infomudelit ühtse standardi järgi, muutes tööprotsessid kiiremaks. Samuti muudab alusfail tarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele. Alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid omab ka laiemat mõju tänu IFC failiformaadi kasutamisele ehitus/arhitektuurses valdkonnas. Tänu avatud failiformaadile IFC, muutuvad projekti andmed paremini kättesaadavaks ka tellijatele ja ehitajatele.

  Revit EST lokaliseeringREVIT EST lokaliseering on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri (www.digitaalehitus.ee) projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction Management) lahendustega. Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM lahendusega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti projekteerimisettevõtetele.


  Revit Ehitusluba on Revit lisa-aplikatsioon – ehitusloa taotluse täitmiseks BIM mudeli andmetega.

  AruCAD Süsteemid OÜ poolt arendatud aplikatsioon Ehitusluba võimaldab koguda ja välja võtta ehituse andmeid otse Revit mudelist, edaspidiseks taotluse esitamiseks. 

  Lisaks sisaldab funktsiooni millega saab kiiresti paigutada ehitise välisnurkade koordinaadid ning edastada need andmed docx vormi.

  Ehitusluba koosneb kolmest põhifunktsioonist:

  Revit ehitusluba 1 Revit ehitusluba Revit ehitusluba 2
  Tehnoandmete lisamine mudelist, redigeerimine, uuendamine
  Tehnoandmete exportimine DOCX formaati, taotluse blanketi vormil
  Hoone välisnurkade koordinaatide lisamine, DOCX blanketi täiendamine

  Revit Ehitusluba on AruCAD Süsteemid poolt välja töötatud Revit lisaprogramm, eesmärgiga lihtsustada projektdokumentatsiooni koostamist.

  Aplikatsiooniga kaasa tuleb Revit fail tabelitega, mis aitavad andmeid mudelist välja võtta


  Loe lisaks Revit Ehitusloa kohta 


  Lisainfo: arucad@arucad.ee, tel 6306 523

  Revit Viimistlus on abivahend arhitektidele ja projekteerijatele

  Revit Viimistluse modelleerimise rakendus töötab järgmiste funktsioonidega:

  • Seina viimistlus
  • Põranda viimistlus
  • Ripplae viimistlus
  • Viimistluse kustutaja

  Revit seaded

  Tehnilised tingimused
  Aplikatsioon töötab Revit versioonidele 2020-2022.
  Võimalik on valida eesti ja inglise kasutajaliidese töökeele vahel.

  Tugi
  Tarkvaraga kaasas on kasutusjuhend ja tutvustav video.
  Pakume klientidele Revit baas- ja edasijõudnu koolitusi, personaalset konsultatsiooni.

  Demoversioon
  Tarkvara saab demoversioonis alla laadida ja tasuta proovida kuni 14 päeva. Demoversiooni soovi korral saatke oma päring meilile revitest@arucad.ee ning jagame teile allalaadimise lingi.
  Lähiajal lisame demo download lingi siia kodulehele.


  Revit ja Revit LT on saadaval tarkvara Subscription litsentsina. Subscription litsents kehtib valitud perioodile, kas 1 või 3 aastat. Litsentsi kehtivusperioodi vältel on kasutajale tagatud kõik tarkvara uuendused ja uus versioon. Hinnapäring saata myyk@arucad.ee.
  Tarkvara alla laadimine toimub Autodesk Account keskkonnast, kuhu tuleb siseneda antud litsentsi contract manageri Autodesk ID-ga ning seejärel alustada tarkvara alla laadimise protsessiga. Või kui contract manager ei ole ise kasutaja, tuleb litsentsile lisada kasutaja.
  Revit LT on sobilik arhitektuurseks projekteerimiseks, seal puuduvad tehnosüsteemide ja konstruktsioonide projekteerimise tööriistad. Samuti ei võimalda Revit LT mitmel projekteerijal ühe mudeliga töötamist, mis on võimalik täisversioonis Revitiga. Loe erinevuste kohta meie blogist: https://www.arucad.ee/blog/revit-ja-revit-lt-vordlus/

  Autodeski litsentside halduseks on keskkond Autodesk Account, kuhu saab sisse logida Autodesk ID-ga.

  Autodesk ID saab teha endale iga kasutaja, saades sellega ligipääsud erinevatesse Autodeski portaalidesse ja pilveteenustesse. Loo endale kasutaja siin https://accounts.autodesk.com/register