REVIT

Autodesk Revit on terviklik BIM lahendus hoonete projekteerimiseks

Revit tarkvara on spetsiaalselt loodud Ehitisinfo (BIM) mudelpõhiseks projekteerimiseks, et projekteerijad ja ehitusspetsialistid saaksid oma ideed realiseerida ehituses, seejuures hallates kogu projektinformatsiooni, koordineeritud tegevusi ja mudelipõhist lahendust.

Revit 2020 on täislahendus, mis hõlmab nii arhitektuuri, konstruktsioonide, tehnosüsteemide kui ka ehituses vajaminevaid funktsioone ja lahendusi.

Revit on saadaval Revit LT ja REVIT täisversioonina. REVIT täisversiooni saab tellida eraldi programmina kui ka Autodesk AEC Collection paketis  (Architecture, Engineering & Construction Collection).

BIMARHITEKTUURSISEARHITEKTUURKONSTRUKTSIOONIDTEHNOSÜSTEEMIDELEKTER

BIM TEHNOLOOGIA

BIM - Ehitisinfo mudelpõhiseks projekteerimiseks

BIM tehnoloogia liidab kõik projekti osapooled üheks meeskonnaks, sest oluline on koostöö ja info kiire, efektiivne vahetamine. Tänu Autodeski loodud BIM tarkvara lahendustele on kogu töötsükkel alustades projekteerimisest ja lõpetades valminud hoone üleandmise ja ülalpidamisega muutunud paremini koordineerituks.

BIM töötsükli keskpunktiks on projekt, mille ümber luuakse toimiv süsteem olulise ehitusinfo vahetamiseks. Tänu selliselt töötavale tsüklile on ehitus- ja projekteerimisettevõtetel võimalik ette planeerida üsna täpselt projekti kogumaksumust, ajagraafikud ja kogu projekti kulgu/juhtimist. BIM võimaldab tellijal saada hea ülevaate projekti elluviimisest tänu erinevatele visualiseerimise, simuleerimise võimalustele.

Mudelpõhine 3D töökeskkond on muutnud projekteerimisvõtted tulemuslikumaks – REVIT tarkvaras tuleb muudatusi ellu viia vaid ühe korra, näiteks - muutes korruse plaani muutuvad automaatselt kõik vaated, lõiked, sõlmed ja mahuarvutused. Samuti on võtmesõnadeks siin koordineerimine ja planeerimine, milleks kasutatakse Navisworks ja BIM 360 tarkvarasid, et jagada, ühendada ja hallata eri valdkondadest tulnud projekti mudeleid, neid kontrollida ja tuvastada konflikte. Navisworks on oluline eeskätt projekti ajagraafikute visualiseerimisel ja 4D logistika planeerimisel, et selgelt näidata erinevate tegevuste sidusust ja potentsiaalseid probleeme.

Ehitisinfo (BIM) mudelpõhiseks projekteerimiseks

Töö produktiivsuse kasv:

- Projekt on nüüd terviklik BIM mudel – kõik projekti üldandmed, joonised, tabelid ja ilupildid on ühes kohas, ei pea neid kaua otsima
- Kahesuunaline sidusus – iga korrektuur, mis joonisel sisse viiakse muudetakse automaatselt kogu mudelis, kõikidel joonistel
- Parameetrilisus – elemendid (‘family’d) on mugavalt muudetavad, sama ühe elemendi parameetri muutmisel muutuvad kõik sama tüüpi elemendid kogu projektis
- Ei ole nn topelttööd muudatuste sisseviimiseks
- Parameetrilised perekonnaelemendid saab mugavalt kohandada
- Jooniste koostamine on automatiseeritud
- Materjalide mahtude arvutamine mõne minutiga
- 2D plaanist kerkib automaatselt 3D mudel
- Vaadete ja lõigete loomine toimub automaatselt vastava sümboli lisamisega plaanile.
- Realistlikud ilupildid kliendile esitlemiseks otse tarkvarast
- Universaalsed koostöö ja projekti jagamise instrumendid (‘Collaboration & Worksharing’) – meeskonna liikmetel on võimalik üheaegselt samas mudelis töötada

REVIT - ARHITEKTUUR

revit architecture2Revit'i projekt, analoogselt päris hoone projektiga, saab alguse arhitektuursest ideest. Selle staadiumi jaoks saab Revitis kasutada kontseptuaalsete vabavormide modelleerimise tööriistu ja võtteid.

Eskiismudeli saab edasi arendada lisades vajalikud 3d komponendid: seinad, põrandad, katused, uksed, aknad ning teised olulised hoone komponendid.

 

revit architecture

2D-to-3D-model

Töö produktiivsuse kasv:

- Projekteerimine toimud 3D mudelis, mis annab kliendile parema ettekujutuse ruumist
- Suured materjalide kataloogid, oma materjalide koostamise võimalus
- Ilupiltide loomise võimalus nii tarkvaras (va. Revit LT) kui ka Autodesk veebiserveris
- Vabad käed oma unikaalse mööbli projekteerimiseks kuni tööjoonisteni
- Suured kataloogid veebis tootjate mudelitega, saab importida ka teistest tarkvaradest
- Kõik 3D objektid saab mugavalt spetsifitseerida ja koostata projekti eelarve

REVIT - SISEARHITEKTUUR

revit architecture2Revit sobib nii arhitektile kui ka sisearhitektile.

Peamine eelis 2D tarkvaradega võrreldes on mudeli kahesuunaline side vaadete vahel. Kui plaanis või mõnes vaates liigutada konkreetset objekti, liigub see terves mudelis ja ei ole vaja eraldi kontrollida ning redigeerida kõiki jooniseid.

Sisearhitekt võib linkida arhitektuurse mudeli (lisada teise tööfaili alusena oma projekti) ning selle baasil ehitada üles uue intejööri; lisada vajalikud elemendid, teha vajalike materjalide mahuarvutusi tabelite ja spetside näol. Lisaks saab sisearhitekt teha nüüd mitu planeeringut samas failis ja hiljem jätkata kooskõlastatud variandiga.

Autodesk revit interior architect

Töö produktiivsuse kasv:

- Füüsikaliste ja analüütiliste konstruktsioonmudelite integratsioon
- Materjalid õigete füüsikaliste ja termiliste parameetritega
- Mitmekomponendiliste konstruktsioonelementide effektiivne käsitlemine
- 2D jooniste genereerimine mudelist, ka keerulisemate vormide 3D armeerimine
- Kahesuunaline side tugevusarvutuste tarkvaraga
- Ühilduvus tööstus-standardsete formaatidega, sh. DWG, DXF, DGN, IFC ja CIS/2

REVIT - KONSTRUKTSIOONID

Autodesk revit-CONSTRUCTIONSRevit Structure moodul on hoone konstruktsioonide mudelpõhiseks projekteerimiseks ja arvutuste teostamiseks.Revit võimaldab konstruktoril jätkata arhitekti mudeliga ning ehitada üles konstruktiivne 3D mudeli.Reviti konstruktiivne osa sisaldab puidu, betooni ja terase komponente, võimaldab luua simulatsioone ja koostejooniseid.

 

Autodesk revit construction

 

Autodesk-revit-construction

Töö produktiivsuse kasv:

- Ventilatsiooni projekteerimisel aitavad kaasa ventkanalite automaatse dimensioneerimise funktsioon lähtudes kiirusest või erihõõrderõhukaost lõikudel või kogu süsteemis
- Kanalisatsiooni projekteerimine koos vajalike kalletega on Revit MEPi abil lihtsasti teostatav
- Veevärgi projekteerimisel dimmensioneeritakse süsteem vastavalt valitavale standardile

REVIT - TEHNOSÜSTEEMID

revit-TEHNOSÜSTEEMIDRevit MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) tarkvara on mudelpõhiseks ventilatsiooni, kanalisatsiooni, hoone veevärgi ja elektripaigaldiste projekteerimiseks.

 

Revit-MEP-Mechanical,-Electrical,-Plumbing)

AUTODESK REVIT TECHNOLOGY SYSTEMS

Revit Electrical võimaldab luua hoonete tugevvoolu siseelekriprojekti BIM-is:

-Elektrisüsteemide 2D ja 3D objektide loomine
-Tugevvoolu elektrikilpide mudeldamine 3D-s
-Kaabliredelite ja teede mudeldamist 3D-s
-Hoone tugevvooldu elektrisüsteemide mudeldamine 3D-s*
-BIM elekriahelate loomine ja andmete analüüs
-Eesti nõuetele vastavate kilbiskeemide koostamine*
-Hoone tugevvoolu struktuurskeemide koostamine*

*Stardipakett sisaldab 2D ja 3D family baasobjekte

REVIT - ELEKTER

Autodesk revit electricityRevit MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) tarkvara sisaldab töövahendeid tugevvoolu ja elektripaigaldiste projekteerimiseks ning valgustuse analüüsiks.
Revit MEP Electrical moodul võimaldab koostada hoone siseosade tugevvoolu elektriprojekti terviklikus dokumentatsioonipaketis.

Revit MEP Electrical stardipakett sisaldab:

-Tugevvoolu 3D objekte (kilbid, pistikupesad, lülitid ja andurid, tavavalgustid, hädavalgustid, sidepesad)
-2D objekte (kilbiskeemide joonestamiseks mõeldud baassümbolid)
-Struktuurskeemi baassümboleid
-Baasviited (Tags)
-Revit lehekülgi (Title Blocks, Sheets)
-Revit kilbiskeemilt info eksportimist Eesti kilbiskeemile Dynamo abilAutodesk Revit MEP electrical

revit-electrical


Omalt poolt aitame Revit tarkvara paremini selgeks saada ja alustada projekteerimist BIM süsteemis.
Korraldame meeskonna- ja individuaalkoolitusi nii Tallinnas, kui teistes linnades.
Kõik meie koolituse läbinud spetsialistid saavad ametliku Autodesk sertifikaadi.

 • Meeskonnakoolitus: soovides ettevõttesisest koolitust meeskonnale loe lähemalt ja küsi pakkumist siin.
 • Individuaalkoolitus: leia sobiv aeg koolituseks meie koolituskalendrist  ja  registreeru!
 • Reviti koolitused: leia koolitus nimekirjast ja küsi lisa infot meie konsultandilt

Müügi ja koolituste info:

Ivari.Soome@arucad.ee, tel: +372 6306 523, +372 6306 551.

Autodesk Revit Subscription litsents

Kõiki Autodeski tarkvarasid saab tellida Autodesk Subscription litsentsiga, mille klient saab valida talle sobivale ajaperioodile. SUBSCRIPTION LITSENTS on viis uue tarkvaralitsentsi tellimiseks alates 1. august 2016!

Subscription litsents on saadaval nii ühele töökohale (Single) kui ka võrgus jagamiseks mitme töökoha vahel (Multi).

Single Multi – Alates 7. august 2021 lõpeb võimalus pikendada litsentsi
Litsentsi saab jagada Ei Jah
Saadaval järgmistele toodetele Üksiktooted, Cloud-teenused, Collection paketid Üksiktooted, Collection paketid
Vajab internetiühendust Installeerimiseks ja aktiveerimiseks,
seejärel iga 30-päeva tagant
Installeerimiseks ja aktiveerimiseks
Kehtivusperiood  1- või 3-aastat Pikendamine 1-aasta võrra kuni 7. august 2021.
(7. august 2020 lõpeb uute litsentside müük)
Kasutajapõhine Jah Teenuste kasutamiseks
Litsentsi tüüp Kasutajapõhine üksiklitsents Võrgulitsents
Loe rohkem

Autodesk Revit education license – hariduslitsents

Kõik Autodeski tarkvara litsentsid on haridusasutustele kättesaadavad tasuta. Autodesk Education Community on koht, kus leidub kasulikku informatsiooni nii haridusasutustele kui õppuritele.

Loe rohkem

Lisainfo saamiseks Autodesk tarkvarade litsenseerimisest kirjutage arucad@arucad.ee või tel  +372 63065551.

REVIT EST lokaliseering on koostatud, et Eestis tegutsevad ettevõtted saaksid kasutada ühtset tarkvara alusfaili (‘template‘), mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Ehitusinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (BIM). Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Reviti tehnoloogiat projekteerijate, arhitektide, konstruktorite ja haridusasutuste seas. Alusfailid on koostatud vastavalt projekteerijate, ehitajate, haldajate vajadustele ning kohalikele nõuetele ja standarditele.

Arhitektuur
AR
Konstruktsioonid
EK
Tehnosüsteemid
KVJ-VKS

REVIT EST sisaldab Revit tarkvara alusfaile, mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina. Alusfail võtab arvesse ehitusprojekti elukaart hõlmavate osapoolte vajadusi mudeli koostamisel, lugemisel, kuvamisel ja redigeerimisel. Lokaliseering lähtub olemasolevatest mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest. See võimaldab projekteerijatel koostada 3D infomudelit ühtse standardi järgi, muutes tööprotsessid kiiremaks. Samuti muudab alusfail tarkvara kasutamise lihtsamaks ning vastavaks Eesti tingimustele. Alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid omab ka laiemat mõju tänu IFC failiformaadi kasutamisele ehitus/arhitektuurses valdkonnas. Tänu avatud failiformaadile IFC, muutuvad projekti andmed paremini kättesaadavaks ka tellijatele ja ehitajatele.

Revit EST lokaliseeringREVIT EST lokaliseering on valminud EAS poolt rahastatava Digitaalehituse klastri (www.digitaalehitus.ee) projekti raames. Digitaalehituse klastri eesmärk on info- ja kommunikasioonitehnoloogia abil ehitussektoris paradigma muutuse läbiviimine, eesmärgiga välja töötada ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM (Virtual Design and Construction Management) lahendustega. Käesolev projekt on antud eesmärki täide viiv; tegemist on uue VDCM lahendusega, mis on kättesaadav laiemalt Eesti projekteerimisettevõtetele.


Revit LT

Arhitektid ja insenerid hindavad üha enam Autodesk Revit tarkvara eeskätt selle 3D mudelpõhise ja koordineeritud töökeskkonna tõttu. Revit on parim valik projekteerijale, kes vajab professionaalseid visualiseerimise ja andmehalduse töövahendeid. Nagu ka AutoCAD tarkvaral on nö väikevend AutoCAD LT (lihtsustatud “Light” versioon ) on ka Revit LT saadaval, mis võimaldab rakendada 3D ja BIM projekteerimise võimalusi palju laiemale kasutajaskonnale.

Eraldi on olemas veel ka tarkvara nimega AutoCAD Revit LT Suite, mis hõlmab endas nii AutoCAD LT kui ka Revit LT.

Revit LT peamised võimalused:

 • Koordineeritud andmebaasil põhinev töökeskkond 3D projekteerimise ja visualiseerimise töövahendid
 • Fotorealistlike renderduste teostamine Cloud-pilvekeskkonnas
 • Dokumentatsiooni koostamise töövahendid
 • Automaatsed graafikud
 • Andmebaasipõhised materjalikulu kalkulatsioonid
 • Intelligentsed, parameetrilised ehituskomponendid
 • Lai valik ehituskomponentide teeke
 • Ühilduvus teiste Revit tarkvaradega DWG formaadi tugi võimaldab sujuvat andmevahetust AutoCADi kasutajatega

Hetkel kõige uuem tarkvara versioon on Revit LT 2020.

Soovituslikud nõuded seadmetele

Teile sobiva seadmenõuded saate küsida meie konsultandilt.

Miinimum nõuded Windows seadmele - algtasemel kasutamine
Minimum: Entry-Level Configuration
Operating System ¹ Microsoft® Windows® 10 64-bit

 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Pro

Note: Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit, Enterprise, Ultimate, and Professional are supported but not recommended.

CPU Type Single- or MultiCore Intel, Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Revit software products use multiple cores for many tasks.

Memory 8 GB RAM

 • Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 100 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.
 • Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.
Video Display Resolutions Minimum:
1280 x 1024 with true colorMaximum:
UltraHigh (4k) Definition Monitor
Video Adapter Basic Graphics:
Display adapter capable of 24-bit colorAdvanced Graphics:
DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3
Disk Space 30 GB free disk space
Media Download or installation from DVD9 or USB key
Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion® compliant device
Browser Microsoft® Internet Explorer® 10 (or higher)
Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download
Miinimum nõuded Windows seadmele - tavakasutajale
Value: Balanced price and performance
Operating System ¹ Microsoft® Windows® 10 64-bit

 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Pro
CPU Type Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit® software products use multiple cores for many tasks.

Memory 16 GB RAM

 • Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 300 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.
 • Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.
Video Display Resolutions Minimum:
1680 x 1050 with true colorMaximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor
Video Adapter DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5
Disk Space 30 GB free disk space
Media Download or installation from DVD9 or USB key
Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device
Browser Microsoft Internet Explorer 10 or higher
Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download
Miinimum nõuded Windows seadmele - suurete failidega töötamiseks
Performance: Large, complex models
Operating System ¹ Microsoft® Windows® 10 64-bit

 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Pro
CPU Type Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.

Autodesk Revit software products use multiple cores for many tasks.

Memory 32 GB RAM

 • Sufficient for a typical editing session for a single model up to approximately 700 MB on disk. This estimate is based on internal testing and customer reports. Individual models vary in their use of computer resources and performance characteristics.
 • Models created in previous versions of Revit software products may require more available memory for the one-time upgrade process.
Video Display Resolutions Minimum:
1920 x 1200 with true colorMaximum:
Ultra-High (4k) Definition Monitor
Video Adapter DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5
Disk Space
 • 30 GB free disk space
 • 10,000+ RPM HardDrive (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive
Media Download or installation from DVD9 or USB key
Pointing Device MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device
Browser Microsoft Internet Explorer 10 or higher
Connectivity Internet connection for license registration and prerequisite component download
Nõuded seadmele, millega jagatakse tööd pilves
Cloud Worksharing
Disk Space Three times (3X) the total disk space consumed by equivalent RVT files for all cloud workshared projects accessed by the user.
4+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
2.6 GHz+
6+ cores
3.0 GHz+
Minimum Value Performance
Connectivity Internet connection able to deliver symmetrical 5 Mbps connection for each machine on burst transfers. Internet connection able to deliver symmetrical 10 Mbps connection for each machine on burst transfers. Internet connection able to deliver symmetrical 25 Mbps connection for each machine on burst transfers.
Revit ja Revit LT on saadaval tarkvara Subscription litsentsina. Subscription litsents kehtib valitud perioodile, kas 1 või 3 aastat. Litsentsi kehtivusperioodi vältel on kasutajale tagatud kõik tarkvara uuendused ja uus versioon. Hinnapäring saata myyk@arucad.ee.
Tarkvara alla laadimine toimub Autodesk Account keskkonnast, kuhu tuleb siseneda antud litsentsi contract manageri Autodesk ID-ga ning seejärel alustada tarkvara alla laadimise protsessiga. Või kui contract manager ei ole ise kasutaja, tuleb litsentsile lisada kasutaja.
Revit LT on sobilik arhitektuurseks projekteerimiseks, seal puuduvad tehnosüsteemide ja konstruktsioonide projekteerimise tööriistad. Samuti ei võimalda Revit LT mitmel projekteerijal ühe mudeliga töötamist, mis on võimalik täisversioonis Revitiga.

Autodeski litsentside halduseks on keskkond Autodesk Account, kuhu saab sisse logida Autodesk ID-ga.

Autodesk ID saab teha endale iga kasutaja, saades sellega ligipääsud erinevatesse Autodeski portaalidesse ja pilveteenustesse. Loo endale kasutaja siin https://accounts.autodesk.com/register