Recap Pro

Autodesk ReCap® – lahenduste kogum, mis võimaldab luua 3D-mudeleid, vaadelda, töödelda 3D-skaneeringuid (punkti pilvi) ja salvestada andmeid.

Autodesk ReCap PRO®mõõdistusandmete, punktipilvede töötlemine
Kui algandmeteks on punktipilv on mugavaim viis olemasoleva olukorra analüüsimiseks kasutada ReCap Prod. Olukorra kuvamiseks on võimalik kasutada erinevaid fotagrammeetrilisi funktsioone ja stiile, kuvada punkte klassifikaatorite alusel, mugavalt navigeerida ja eraldada soovitud punktikogum muust massiivist või liita neid juurde ning paigutada need eraldiseisvatesse kihtidesse. Loodud infot saab kanda Civile 3D, InfraWorksi või Reviti tarkvarasse.

ReCapi fotomooduli funktsionaalsus:

  • Foto töötlemise mootor, mis võimaldab töödelda kuni 1000 fotot projektis;
  • Kontrollpunktide lisamine mis tahes koordinaatsüsteemi;
  • Funktsionaalsus, mis toetab 90-kraadiseid fotosid;
  • Fotode 3D-pindade ülevaade;
  • Võimalus jagada projekti mõne huvitatud osapoolega.

Autodesk ReCap® tarkvara on BIM-projektide lahutamatu osa, sest 3D-skaneerimine või fotogrammeetrilised meetodid (mehitamata flaierid) on kiireim ja täpsem viis praeguse olukorra, dokumentatsiooni salvestamiseks.


Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

Autodesk ReCap PRO subscription litsents

Kõiki Autodeski tarkvarasid saab tellida Autodesk Subscription litsentsiga, mille klient saab valida talle sobivale ajaperioodile. SUBSCRIPTION LITSENTS on viis uue tarkvaralitsentsi tellimiseks alates 1. august 2016!

Subscription litsents on saadaval nii ühele töökohale (Single) kui ka võrgus jagamiseks mitme töökoha vahel (Multi).

Single Multi – Alates  7. august 2021 lõpeb võimalus pikendada litsentsi
Litsentsi saab jagada Ei Jah
Saadaval järgmistele toodetele Üksiktooted, Cloud-teenused, Collection paketid Üksiktooted, Collection paketid
Vajab internetiühendust Installeerimiseks ja aktiveerimiseks,
seejärel iga 30-päeva tagant
Installeerimiseks ja aktiveerimiseks
Kehtivusperiood  1- või 3-aastat Pikendamine 1-aasta võrra kuni  7. august 2021.
7. august 2020 lõpeb uute litsentside müük)
Kasutajapõhine Jah Teenuste kasutamiseks
Litsentsi tüüp Kasutajapõhine üksiklitsents Võrgulitsents
Loe rohkem

Autodesk ReCap PRO education license – hariduslitsents

Kõik Autodeski tarkvara litsentsid on haridusasutustele kättesaadavad tasuta. Autodesk Education Community on koht, kus leidub kasulikku informatsiooni nii haridusasutustele kui õppuritele.

Loe rohkem

Lisainfo saamiseks Autodesk tarkvarade litsenseerimisest kirjutage arucad@arucad.ee või tel  +372 63065551.