Organisatsioonid

Arvutikool Tallinna Arvutikool – koostöös Tallinna Arvutikooliga viime läbi Autodesk tarkvarade avatud, grupikoolitusi.
Tallinna Arvutikool on uuendusmeelne ja asjatundlik koolitaja ning kliendi ootusi täitev koostööpartner targa e-riigi liikmete konkurentsivõimelisuse kujundamisel

TTU_peamine_logo_EST_CMYK

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž – pikaaegne koostöö tarkvaraseminaride korraldamisel nii üliõpilastele kui ettevõtetele. TTÜ Tartu Kolledži õppekavades on väga sisukas ja praktiline Autodesk tarkvarade õpe.

Tallinna Tehnikaülikool, Avatud ülikool – koolituspartner. Avatud ülikoolis pakutavad täienduskoolitused AutoCAD ja Revit tarkvaradele on läbi viidavad AruCAD Süsteemid koolitusinstruktorite poolt.

EML Eesti Masinatööstuse Liit – lüh. EML on Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse arendamise ja selle ettevõtete ühiseid huve esindav organisatsioon, kes ühendab põhilise osa vastava tööstusharu tootmispotentsiaalist. AruCAD Süsteemid on EML liige ning panustab liidu tegevusse tutvustades innovatiivseid tööstusprojekteerimise tarkvarasid, viies läbi koolitusi, seminare ja workshop´e.
 Capture
Digitaalehituse klaster
–  klastri eesmärk  on koondada ettevõtteid, kelle tegevusvaldkond puudutab ehitise elukaart. Klaster soovib oma tegevuse tagajärjel töötada välja ehitise elukaart hõlmava innovaatilise digitaalehituse keskkonna koos uute VDCM toodete, Grid’i ja e-ehituse portaaliga.
MAKERLAB

MakerLab on universaalne töötuba, mille juurde kuulub hästivarustatud töökoda, seminari- ja koosolekuruum, lihvimis- ja värvimisruum ning 100 ruutmeetrine laboratoorium, kus saab teha kõike 3D-prinditud robotitest kuni laseriga lõigatud dekoratsioonideni.

 

AruCAD Süsteemid OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.