Multi-user Trade-in Single-user Subscriptionile üleminekuks

Autodeski eesmärk on oma litsentseerimise süsteem täielikult üle viia seerianumbrite (‘Serial Number’) kasutamiselt isikuliste kasutajate (Named User) süsteemile.
Sellega seoses, alates 7. veebruar 2023 lõpetab Autodesk Multi-user Subscription litsentside pikendamise.

Lisainfo kõigi muudatuste kohta Autodeski lehelt: https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user

Olulised muudatused:

 • 16. aprill 2020 lõpetas Autodesk Design Suite pakettide pikendamise.
 • 7. august 2020 lõpeb uute 1-aasta Multi-user Subscription litsentside müük.
 • 7. august 2020 tõuseb Multi-user Maintenance-tugilepingu uuendamise hind 20%.
 • Alates 7. august 2020 on võimalik Multi-user Trade-in pakkumisega Multi-User litsentsitüübilt üle minna Single-user Subscription litsentsile.
 • 7. veebruar 2023 lõpeb võimalus pikendada Multi-user Subscription litsentsi. 
 • 7. veebruar 2024 lõpeb võimalus vahetada Multi-user Subscription litsentse Trade-in 1:2 erikampaanias Single-user litsentside vastu. Nb! Multi-user litsentsileping peab antud juhul kehtima vähemalt kuni veebruarini 2024.

Autodesk Multi-user Trade-in pakkumised üleminekuks:
Multi-user Maintenance-tugilepingu ja Multi-user Subscription lepingu uuendamise (‘renewal’) hetkel on võimalik kasutada Single-user Subscription litsentsile üleminekuks Multi-user Trade-in pakkumisi. Pakkumine kehtib kuni 07.02.2024, lisainfo Autodeski kodulehelt >>

NB! Antud eripakkumisi üleminekuks saab kasutada ainult kehtiva lepingu puhul ja esimesel saabuval lepingu uuendamise hetkel.

Multi-user Maintenance Trade-in pakkumine: Multi-user Maintenance-tugilepingult Single-user Subscription lepingule üleminekuks

 • Alates 7. august 2020 on võimalik vahetada üks (1) Multi-user Maintenance-tugileping kahe (2) Single-user Subscription litsentsi vastu.

Multi-user Subscription Trade-in pakkumineMulti-user Subscription litsentsilt Single-user Subscription lepingule üleminekuks 

 • Alates 7. august 2020 on võimalik vahetada üks (1) Multi-user Subscription litsents kahe (2) Single-user Subscription litsentsi vastu.

Trade-in pakkumiste üldtingimused:

 • Ülemineku hind vastab antud hetkel kehtivale lepingu pikendamise hinnale.
 • Ülemineku teinud litsentsidele kehtivad soodushinnad pikendamistele kuni aastani 2028.
 • Trade-in pakkumise raames on võimalik tarkvara vahetada ka teise toote vastu – minna üle AEC või PDM Industry Collection paketile.
 • Pärast Trade-in tuleb kasutusele võtta hetkel kõige uuem tarkvara versioon või 3 eelmist tarkvara versiooni. Maintenance-tugilepingu ajal kasutusel olnud tarkvara vanemat versiooni edasi kasutada ei saa.

Kui puudub soov ülemineku pakkumist vastu võtta:

 • Kuni 7. mai 2021 on võimalik Multi-user Maintenance-tugilepingut veel pikendada, kuid arvestada tuleb, et Maintenance-tugilepingu hinnad tõusevad 20% alates 7. august 2020.
 • Kuni 7. veebruar 2023 on võimalik Multi-user Subscription litsentse veel pikendada 1-aasta võrra, kuid peale 7. veebruar 2023 saabuval lepingu uuendamise hetkel litsentsi enam pikendada ei ole võimalik ja tarkvarale ligipääs lõpeb Subscription lepingu aegumise hetkest. Tarkvarale ligipääsuks on vajalik soetada uus Single-user Subscription litsents antud tarkvarale tavahinnaga.
 • Maintenance-tugilepingu lõppemisel jääb kasutajale tarkvara püsilitsents viimati aktiveeritud versioonis, lõpeb ligipääs Autodesk Account kasutajaportaali. Seejärel ei ole enam võimalik tarkvara uuendada, ega kasutada eelmisi versioone; peatub õigus kasutada tarkvara mitmes seadmes (‘home use rights’).
 • 7. mai 2021 lõpeb võimalus pikendada Multi-user Maintenance-tugilepingut ja 7. veebruar 2023 Multi-user Subscription litsentsi.

Soovides lisainfot, selgitusi ja pakkumist, võta meiega kontakti: arucad@arucad.ee, tel 6306 551, 6306 523.

08 Mai 2020