Infra BIM

InfraBIM on taristute ja infrastruktuuride projekteerimiseks, ehitamiseks ja haldamiseks välja töötatud protsess, kus kogu protsessi keskmes on inforikas 3D mudel.

Eeldused InfraBIM arendamisel ühtseks süsteemiks:

  • 3D modelleerimise rakendamine projekteerimises (InfraWork)
  • Insenertarkvarade lisaarendused (Civil 3D, Geotechnical module, Infraworks)
  • Digitaalsete tugiandmebaaside loomine ja edasiarendamine
  • Ehituses 3D mudelitel põhineva masinjuhtimise rakendamine
  • Satelliitside ja mobiilside arendused
  • Pilvetehnoloogiate rakendamine
  • Laserskaneerimine, uued kvaliteedi kontrollimeetodid jne.

 

 

InfraBIM projektide koostamine toimub reeglina 3D mudelis. Koostatakse 3D mudel, pinnase/maastiku mudel. Selline mudel sisaldab rohkelt erinevat informatsiooni. Sellest on võimalik saada 2D joonised. Samuti saab kiirelt välja töötada mitu erinevat projekti tehnilist varianti.

3D modelleerimine võimaldab luua visuaalse mudeli, analüüsida võimalikke ehitise konfliktipunkte, avastada projekteerimise vigu, võrrelda erinevaid variante ja nende maksumusi, samuti on 3D modelleerimine abiks ka teehoiu infosüsteemi haldamisel.

Kaasaegne professionaalne lahendus InfraBIM projektide teostamiseks on AEC Collection tarkvarapakett, mis on täislahendus erinevate taristute planeerimiseks ja projekteerimiseks.

Autodeski tooteportfelli kuuluvad järgmised Infra BIM töövahendid:

Civil 3D
InfraWorks
Vehicle Tracking
Recap PRO
Point Layout
AEC Collection

 

 

 

 

 


Lisainfot Autodesk Infra BIM lahenduste kohta küsige e-mailil: ivari.soome@arucad.ee, tel. +372 6306523.