Revitile on valmimas lokaliseering - REVIT EST TEMPLATE

Revit uudised
11 Sep 2017

Loomisel on REVIT EST lokaliseering, mille raames valmib Revit tarkvarale template fail, kus on tehtud eelseadistused vormistusele ning tüüpsetele perekonnaelementidele sisaldamaks olulisi ja vajalikke infoväljasid. Olulisemad teemad, mida tänaseks oleme käsitlenud on visuaalne väljanägemine tähistel, kõrgusmärkidel, mõõtudel, tekstidel, viirutustel. Samuti toimub aktiivne info kogumine vajalike Reviti elementide parameetrite kohta, mis kataksid nii projekteerijate, ehitajate kui haldajate vajadusi. Revit template loomine sai alguse arhitektuursest osast, kuid tasapisi liigume edasi konstruktiivse template loomiseni. Kohalikele tavadele vastav template fail aitab ühtlustada mudelprojekteerimises kasutatavaid võtteid, aitab alustaval ettevõttel siseneda mudelprojekteerimisse ning mudelite vaatamisel, kasutamisel ehituses lihtsustab mudelite lugemist ning üleüldist kasutatavust.

Revit template faili töötame välja koostöös Eesti suuremate projektbüroodega, kes oma igapäevatöös Revitit kasutavad. Projekt on valmimas Digitaalehituse klastri raames.