Parkla paigutus tööriistad InfraWorksis

AEC Collection blogi InfraWorks blogi admin
30 Aug 2022

InfraWorksi loomise tööriistade abil saate oma mudelile funktsioone lisada ja muuta. Funktsioonide hulka võivad kuuluda parkimisalad, huvipunktid, taimestik ja palju muud.

Parkimisalad lisatakse mudelile, et tuvastada parkimisalasid. Lisaks saate oma loodud parkimisalal kohandada parkimisplaane, parkimiskohtade suurust ja muud.

Miks sa peaksin seda kasutama?

Maaarendusprojektide puhul on maaalade kujundamine eel- ja kontseptuaalse projekteerimise töövoogude üks peamisi aspekte ning parkimisplaanid on selle üks peamisi koostisosi. InfraWorksi parkimispaigutuse võimalus võib seda töövoogu täiustada, võimaldades teil töötada projektiettepanekute jaoks realistlikumate mudelitega. Parkimisalade ja paigutusfunktsioonide abil saate kiiresti liikuda võimalike parklakujunduste vahel ja neid oma mudelis reaalajas visualiseerida. Lisavalikud võimaldavad teil oma parkimisalasid ja paigutust veelgi kohandada.

Kust sa selle leiad?

Sa leiad Parkimisala, Parkimispaigutus või Parkimisrida (parking layout, parking area ja parking row) valiku Create tab – Environment rippmenüüst.

Kuidas seda kasutada?

Parkimispaigutuse lisamiseks oma InfraWorksi mudelile klõpsake tööriistariba vahekaardi Create tab rippmenüüd Environment ja seejärel lülitage rippmenüü sisse, et valida Parkimisala, Parkimispaigutus või Parkimisrida. Kui hoone asub ettenähtud parkimisalal, lisandub parkimine hoone perimeetri ümber.

Töötamine parkimisaladega

Parkimisalasid kasutatakse parkimisalade identifitseerimiseks.

Parkimisala lisamiseks klõpsake Create > Environment > Parking Area.

 1. Parkimisala atribuutide paletis valige ala tüüp ja standardid.
 2. Visandage oma mudeli parkimisala.

Parkimisala muutmiseks tehke järgmist:

 1. Valige soovitud parkimisala ja paremklõpsake.
 2. Klõpsake nuppu Properties.
 3. Tehke dialoogiboksis muudatused ja klõpsake nuppu Update.

Parkimisplaanidega töötamine

Parkimisplaani lisamiseks tehke järgmist:

 1. Klõpsake Create > Environment > Parking Layout.
 2. Valige olemasolev parkimisala.
  1. Liikuge läbi parkimiskohtade nurkade, vajutades klaviatuuril nuppu B.
  2. Liikuge parkimisalal suundades, vajutades klaviatuuril klahvi O.

Märkus. Kuvatav näpunäide näitab, mitu parkimiskohta iga valikuga luuakse, kui te neid läbite.

Parkimisplaani muutmiseks tehke järgmist:

 1. Valige redigeerimiseks üksikud read.
 2. Valige korraga redigeerimiseks välimised read.

Märkus: välimiste ridade redigeerimine ei muuda parkimisala.

Parkimisplaane saab luua olemasoleva parkimisala piires. Kui piirkonnas asub hoone, lisandub parkimine maja perimeetri ümber.

Parkimisridadega töötamine

Parkimisrea lisamiseks klõpsake Create > Environment > Parking Row.

 1. Valige parklarea atribuutide paletis rea tüüp, standardid, omadused ja vahede üksikasjad.
 2. Rea loomiseks klõpsake mudelil.

Olemasoleva parkimisrea muutmiseks valige mudelis olemasolev parkimisrida.

 • Parkimisrida saate muuta grips või Parking Row properties abil.
 • Parking Bay properties abil saate valida ja muuta üksikut parkimiskohta.

Pidage meeles, et saate osaleda infrastruktuuri tarkvarade plaanides, osaledes avaliku tegevuskava Trello juhatusel – seal saate vaadata, mida plaanitakse ja hääletada teie jaoks kõige olulisemate funktsioonide ja võimaluste poolt. Uusima avaliku tegevuskava kohta lisateabe saamiseks lugege: https://blogs.autodesk.com/infrastructure-reimagined/civil-infrastructure-public-roadmap-april-2022/