Civil 3D ja InfraWorks infrastruktuuride projekteerimiseks

AEC Collection blogi Civil 3D blogi InfraWorks blogi Martin Saarnak
01 Apr 2020

Infrastruktuuride projekteerimine Civil 3D ja InfraWorksiga

Kui hakata ilma suuremate ettevalmistusteta planeerima infrastruktuuri projekte, siis InfraWorks on selleks sobilik ja sõbralik programm. InfraWorks on väga automatiseeritud funktsioonidega tarkvara, millega saab teha lihtsamalt mudeldamist – raskematesse seostesse langemata. Ja InfraWorksis on oluliselt efektiivsem teha erinevate stsenaariumitega planeeringuid, eskiise ja eelprojekte. Ehk Infraworksiga saab luua heal graafilisel tasemel visualiseeringuid, mille abil on lihtsam kirjeldada planeeritavat ruumi klientidele ja avalikkusele.

Civil 3D on tegelikkuses kõike seda, mis InfraWorks ja enamgi veel, kuid vajab natuke eelnevate algtõdede teadmist, et analoogset projekti mahtu sama hästi tööle panna nagu Infraworksis. Civil 3Ds saab automaatikat seadistada täpselt selliselt nagu olukord objektil matemaatiliselt võimaldab. Kui tegemist on tehnilist laadi projektiga, kus lähtutakse geodeetide antud CAD joonistest, mille peale projekteeritakse uus olukord ja see esitatakse eriala spetsialistidele ja ehitajatele, siis piisab Civil 3D joontüüpi objektide kuvamisest ning vastavatest mahutabelitest ja seletustest.

Civil 3D ja InfraWorks aitavad infrastruktuure ja üldisemalt väliruumi analüüsida, uusi projekte koostada ning objektide elukaare jooksul hoida infot värskena.  Standardseid või vähem standardseid mudeleid saab kanda Infraworksist Civil 3Dsse ja vastupidi.

  • Civil 3D eelised

Autodesk Civil 3D koos oma pistikprogrammidega annab võimaluse ühes tarkvaras teostada töid eskiisist teostusprojektini, kuigi algstaadiumis olevaid töid on siiski mõistlikum teha InfraWorskis. Kui projekt liigub staadiumisse, kus erinevad stsenaariumid on paika pandud ning projekt vajab klassikalisel moel vormistamist (kirjanurkadega PDFid jm dokumendid) tuleb info kanda InfraWoksist Civil 3Dsse – mingit infot sellega kaotsi ei lähe.

  • InfraWorksi eelised

InfraWorksis loodava projekti aluseks võib kasutada eelnevalt koostatud CAD jooniseid, Eesti Maa-ameti ja Tallinna Linnaplaneerimise avaandmeid, ESRI ArcGISi andmeid või InfraWoksis pakutavaid baasandmeid, mis pärinevad NASA kaardistustel, mida vahendavad Open Street Map ja Microsoft Bing Map. Seega võimalusi on palju, sõltub mudeli koostamise eeldatavast täpsusest ja välja kuulutatud tähtaegadest.

Infraworks, Maa-amet Geotiff, ortofotod ja linnaplaneerimis ameti hoone kuubikud DWG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraWorksis vaade kesklinnale. Kasutatud on  Maa-ameti GEOTiffi , ortofotodsid ja Tallinna Linnaplaneerimis Ameti 07.01.2020 hoonete kuubikuid (DWG).  

  • Esmased ja kiired mahtude hinnangud

Civil 3Ds on olemas analüüsi moodul, kus saab kontrollida maapinnaga seotud andmeid, torustike ja drenaažiga seonduvat. Ja täpseid väljavõtteid saab ka materjalide ja elementide kohta. Info saamiseks peab aga materjali kirjeldused ning sätteid seadistama, et mahud kiirelt tabelitesse suunata. Civil 3Ds jääb alatiseks võimalus ka manuaalselt töötada, ilma keerukamaid automaatsüsteeme kasutamata.

InfraWorksis on kasutada spetsiaalne teede väljakaeve ja täitmise kuva. Vastavate värvi või materjali valikutega on võimalik kasutajal kuvada endale alad maapinna reljeefist, mida tuleb hakata välja kaevama või täitma. Vajadusel saab teede asendit muuta ning see läbi trassi kulgemise kontseptsioon kiirelt paika panna.

Võimalik on ka teede ristlõigete ja profiili analüüsi teha ja mudelis kasutatavate materjalide mahtude väljavõtteid teha.

Vaata täpsemalt videost: https://autode.sk/2U2GDtk

  • Arvutustabeli põhised muudatused

Civil 3Ds on võimalik manipuleerida MS Exceli abiga dünaamilisi plokke. Dünaamilisi plokke võib kasutada hoone ruumi andmete kuvamiseks, konstruktsioonide või silla osade kirjeldamiseks jne. Samuti saab Civil 3Dsse nii MS Wordi, kui MS Excelit selliselt joonise vormistustesse sisse tuua, et muudatuste tegemisel info uueneb. Cilvil 3Ds on võimalik hallata ruumipunktide andmeid (koordinaate, kõrgusi) tabelstruktuuridena. Torustike manipuleerimine on võimalik läbi Exceli tabli ja ka materjalide ning kihtide andmeid saab läbi tabelite hallata.

InfraWorksis on sillakonstruktsioone võimalik mugavalt  kohandada arvutustabelitehnikat kasutades. Struktuuri parameetrid salvestatakse arvutustabelisse, kus saab struktuuri mitmes piirkonnas korraga redigeerida. Seejärel salvestatakse need muudatused arvutustabelisse ja värskendatakse struktuurimudelit. See funktsioon on eriti kasulik projekteerijale, kes töötab mahukate silla projektidega, mis vajavad pidevaid muudatusi mitmetes komponentides.

  • InfraWorksi ja Civil 3D põhilised koostöö funktsioonid

Ühest programmist teise liigutatavate objektide list:

Objektide list , mille liigutamine on Infraworksi ja Civil 3D vahel võimalik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfraWorksi poolt pakutavad visualiseerimise ja presenteerimise võimalused on kasulikud projektide lõppemiseni. Ka juba kasutusse antud objektide haldamist, info leidmist, info väljavõtteid ja muudatuste planeerimist on samuti võimalik jätkata InfraWorksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaade Viru ringile. Kasutatud on nii joonises 1 viidatud andmeid, kui ka objekte, mis on loodud InfraWorksis, Civil 3Ds ja Revitis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viru ringi  mudel eksporditud Infraworksist  IMX faili formaati ja seejärel  imporditud Civil 3D tarkvarasse.

  • Kui vajadused liiguvad BIM suunal

Ainukest BIM poolt kasutatavat avatud ja standardset 3D objektide andmevahetuse formaati IFCd on võimalik genereerida siiski Civil 3Ds. BIM nõuete täitmiseks on sageli vaja luua vajalikud andmeväljade struktuurid, mis kanduvad koos geomeetriaga edasi. Selle jaoks on InfraWorksis vastav „skeemi tööriist“, mis aitab kasutajal lisada oma projekti elementidele uusi atribuute ja teavet ning aitab nende andmete haldamise protsessi lihtsustada. Andmeid saab laiendada mitme välja abil ja iga elementi saab vajadusel dokumenteerida. Skeemi tööriista saab rakendada hoonete, maatükkide, kommunaal objektide ja teiste InfraWorksi elementide jaoks.

Tehnoloogia arenguga, on jõutud ja jõutakse igapäevaga aina täpsemate ja mahukamate projekteerimiseks kasutatavate algandmeteni. Paljud andmed, mis sobivad infrastruktuuride planeerimisteks on vabalt kättesaadavad, kuid nendest üksi jääb väheks. Heaks ja kiireks planeerimiseks on vaja õigeid tarkvarasid. Olemasoleva ruumi analüüsimisest, esmasest planeerimisest kuni lõpliku põhi- või tööprojekti koostamiseni üht universaalset programmi ei eksisteeri. Küll aga eksisteerivad läbimõeldud tarkvarad koos spetsiaalsete funktsioonidega, mis lihtsustavad projekteerija tööd. Suurpäraseks näiteks on just Civil 3D ja InfraWorksi mis töötavad koos dünaamilise duona.


Rohkem infot Civil 3D ja InfraWorksi kohta saate küsida meie CAD ja BIM tarkvara konsultantilt Martin Saarnakilt – e-mail: martin.saarnak@arucad.eetel: +372 6306523