Veebinar "Teed ja maanteed InfraWorksis" salvestus

AEC Collection blogi InfraWorks blogi Veebinarid admin
18 Jaa 2021

Veebinaril “Teed ja maanteed InfraWorksis” näete, kuidas teede võrgustiku planeerijad, projekteerijad ning teede ja linnaruumi kujundamisega seotud isikud saavad tänu InfraWorks-ile kiiremini tööd teostatud ja parema ülevaate kogu projektist.

Teemad:

Teemad:

00:00 Sissejuhatus – ülevaade InfraWorksi võimalustest ja funktsioonidest.
08:48 Planeeritavad teed – kuidas tekitada InfraWorks tarkvaras kergemahulisi teid suurte alade planeerimiseks; kuidas neid kujundada ja muuta.
27:23 Projekteeritavad teed – kuidas luua detailsemat teemudelit, saavutada kontroll teede geomeetria ja andmeparameetrite üle.
40:48 Vormistus ja analüüsid – ülevaade teemudeli eksportimisest ja importimisest. Tutvume teede nähtavuse ja liiklemisega seotud erinevate analüüside võimalustega.
51:58 Küsimused ja vastused.