Vajalikud tarkvarad infra valdkonna inseneridele

AEC Collection blogi admin
05 Okt 2020

Tutvu, kuidas infra insenerid saavad kasu AEC Collection-ist

Infra inseneridele on vajalikud AEC Collection paketis sisalduvad (allpool loetletud) tarkvarad, mis võimaldavad tulemuslikult teostada projekti kõiki staadiume (eskiis, eel-, põhi- ja tööprojektid).

Transportsüsteemide projekteerimiseks:

Looge erialade koostööpraktikad, ühildage nii horisontaalne kui vertikaal-planeerimine, suurendage taristuprojektide koostamise efektiivsust.

TEEDE PROJEKTEERIJA PRAKTILINE TÖÖVAHEND, tarkvara infrastruktuuride projekteerimiseks

Civil 3D

Projekteerige, optimeerige ja dokumenteerige sõiduteid, sildu, tunneleid ja rööbasteid

Infraworks

InfraWorks

Planeerige teid, analüüsige liiklust otse 3D ruumis kõrge visuaalse kvaliteediga 

Revit

Integreerige hoonete detailsemad mudelid, linnaruumis olevad väikevormid ja teised taristu elemendid infrastruktuuri projektidega

ReCap Pro

Analüüsi olemasoleva olukorra objekte täpsete punktipilvede abil ning ekspordi vajalikud kohad oma projekti lähtematerjaliks

AutoCAD

Mustandite ja eripärase disaini koostamiseks kasuta AutoCAD Toolsets´i


Kujundusplaanid:

Kiirendage töövooge tööriistadega, mis ühendavad olemasolevaid planeeringuid ja registrites leiduvaid mahukaid andmeid. Analüüsige saadud andmeid visuaalselt ning looge selle põhjal uusi kontseptsioonie; koostage disaini ja tehnilist dokumentatsiooni, kõigis projekti staadiumites.

TEEDE PROJEKTEERIJA PRAKTILINE TÖÖVAHEND, tarkvara infrastruktuuride projekteerimiseks

Civil 3D

Koosta maapinna mudelid, üld– ja detailplaneeringuid ning projekteeri tehnovõrgud

Infraworks

InfraWorks

Visualiseerige ja analüüsige suurte maa-alade andmed 3D ruumis 

Revit

Lisa detailsemaid objekte, hooneid maa-alade projektidesse

ReCap Pro

Analüüsi olemasoleva olukorra objekte täpsete punktipilvede abil ning ekspordi vajalikud kohad oma projekti lähtematerjaliks

Navisworks Manage

Avastage torustike kokkupõrked ja simuleerige ehituse etappe

AutoCAD

Mustandite ja eripärase disaini koostamiseks kasuta AutoCAD Toolsets´i, kus leidub lahendusi ka arhitektuurseks projekteerimiseks


Vesivarustus:

Ühendage multidistsiplinaarseid meeskondi, eesmärgiga koostada veetaristu projekte, millel on suurem keskkonna, sotsiaalne ja majanduslik kasu. 

Autodesk AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D

Projekteerige ja vormistage torustike mudelid 

Revit

Modelleerige pumpadele ja seotud seadmetele BIM mudelid, mis aitavad edaspidi seadmeid hooldada ja töös hoida

Navisworks Manage

Avastage toruvõrgu kokkupõrked ja simuleerige ehituse etappe

Infraworks

InfraWorks

Looge kavandatav stsenaarium ning piiritlege projekti ala