Revit ja AutoCAD erinevused

AEC Collection blogi AutoCAD blogi Revit blogi admin
26 Nov 2020

Autodesk Revit 2021 2Revit ja AutoCAD tarkvara saab kasutada hoonete projekteerimiseks ja dokumenteerimiseks. Loe erinevuste ja sarnasuste kohta ↓

 

Mis vahe on Revit-il ja AutoCAD-il?

Peamine erinevus on see, et AutoCAD on üldine arvutipõhine projekteerimis- ja joonestustarkvara, mida kasutatakse täpsete 2D- ja 3D-jooniste loomiseks ning Revit on BIM-i (Ehitusteabe modelleerimise) tarkvara hoone intelligentse 3D-mudeli loomiseks, mida saab seejärel kasutada ehitusdokumentatsiooni koostamiseks. Kui AutoCAD on laialdase rakendusega üldine joonestustarkvara, siis Revit on hoonepõhine projekteerimis- ja dokumenteerimislahendus, mis katab kõiki ehitusprojektiga seotud etappe.

AutoCAD ja Revit on ühilduvad ning neid saab kasutada koos – näiteks AutoCAD-is loodud jooniseid saab kasutada Revit projektis. AutoCAD DWG joonise saab Revitisse importida, ning Reviti joonised exportida tagasi AutoCAD-i. Ettevõtted võivad kasutada AutoCAD-i mõne projekti või disaini komponendi jaoks ja kasutada Revitit BIM andmete genereerimiseks ja koostöö võimaldamiseks.

 

AutoCAD Architecture tööriistakomplekt on nüüd AutoCADi osa

ArchitectureOstes AutoCAD litsentsi saab ligipääsu valdkonnapõhistele tööriistakomplektidele ning veebi- ja mobiilirakendustele.

AutoCAD Architecture tööriistakomplekt lisab funktsioone arhitektuurse joonestamise, dokumenteerimise ja tabelite koostamiseks ning joonestamisülesannete automatiseerimiseks. Kiirendage arhitektuurset projekteerimist ja joonestamist AutoCAD Architecture tööriistakomplektiga, mis sisaldab üle 8000 intelligentse objekti ja stiili.

 

Revit AutoCAD autodesk aec collection

Hoonete ja infrastruktuuri kavandamine, projekteerimine, ehitamine ja haldamine võimsate ehitisteabe modelleerimise(BIM) tööriistade abil.

Loe tarkvara kohta ->

Kujundage kõik detailid 2D ja 3D CAD tarkvara abil. Nüüd hõlmab see juurdepääsu valdkonnapõhistele tööriistakomplektidele ja täiustatud töövoogudele nii töölaual, veebis kui ka mobiilis.

Loe tarkvara kohta ->

Juurdepääs integreeritud BIM- ja CAD-tehnoloogiatele hoonete ja infrastruktuuri projekteerimisel, disainimisel ja ehitamisel. Töötage tõhusamalt alates planeerimisest ja analüüsist kuni projekteerimise ja ehitamiseni.

Loe kollektsiooni kohta ->

Kasutatakse:

• Arhitektuurne projekteerimine
• Konstruktsioonide projekteerimine
• Tehnosüsteemide kavandamine ja detailide koostamine
• Eeltööde projekteerimine

Kasutatakse:

• 2D-kavand, joonised ja dokumentatsioon
• 3D-modelleerimine ja visualiseerimine

Kasutatakse:

• Hoone projekteerimine
• Tsiviiltaristu disainimine
• Ehitus

Võimalused:

• Kontseptuaalne disain
• 3D-parameetriline modelleerimine
• Üksikasjalik projekteerimisdokumentatsioon
• Mitut valdkonda hõlmav koordineerimine
• Ehituskomponentide modelleerimine
• Süsteemide ja struktuuride analüüsimine ja simuleerimine
• Disainlahenduste presenteerimine ja visualiseerimine
• Projekteerimisdokumentatsiooni koostamine tootmiseks või ehitamiseks
• Konstruktsiooni modelleerimine ja dokumenteerimine
• Tehnosüsteemide modelleerimine ja detailide koostamine
• Fotorealistlik 3D-visualiseerimine
• Hoone effektiivsuse analüüs
• Ehitusdokumentatsioon

Võimalused:

• Saate luua ja muuta 2D geomeetriat
• Saate luua ja redigeerida 3D-mudeleid
• Lisage märkmed joonisele teksti, mõõtmete, liidete ja tabelitega
• Kohandage menüüd ja tööriistapalette
• Kohandage lisaprogrammide ja API-de abil
• Väljavõte objektist tabelitesse
• Manustage ja importige andmed PDF-failidest
• Jagage ja kasutage andmeid DGN-failidest, Navisworksist ja Bing Mapsist
• Rakendage ja jälgige CAD-standardeid

Võimalused:

• Integreerige hoonete ja infrastruktuuri projektide töövood
• Planeerige ja kujundage reaalse maailma andmete ja rikkalike 3D-mudelite abil
• Ühendage kontseptuaalne ja eelprojekt detailse projekteerimise ja tootmisega
• Säilitage integreeritud tööriistade abil kogu projekti vältel ühtne disainimudel
• Kasutage töövoogude disainimiseks ja ülesannete automatiseerimiseks visuaalset loogikat
• Hoone parema jõudluse tagamiseks viige läbi analüüs projekteerimiseks
• Infrastruktuuriprojektide tulemuste parandamiseks viige läbi simulatsioone ja analüüse
• Viige läbi täiustatud BIM-i struktuurianalüüs ja koodidele vastavuse kontrollimine
• Genereerige peaaegu realistlikke pilte
• Kombineerige projekteerimis- ja ehituse andmed ning simuleerige ehituse järjestamist
• Kiirülevaate ja kontrollimise töövood
• Integreerige tsiviilkonstruktsioonide kujundamine ja viige läbi sillaanalüüs

Sisaldab:

• Dynamo tarkvara
• Hoone jõudluse analüüsi tarkvara Insight

Sisaldab:

• Juurdepääs Autodeski rakenduste poele
AutoCAD veebirakendus
AutoCAD mobiilirakendus
• Juurdepääs spetsiaalsetele tööriistakomplektidele arhitektuuri, mehaanilise disaini, elektriprojektide ja muu jaoks

Sisaldab:

• Revit
• AutoCAD (sisaldab nüüd AutoCAD-i tööriistakomplekte arhitektuuri, MEP, Map 3D ja teised)
• Civil 3D
• InfraWorks
• Navisworks Manage
• 3ds Max
• Advance Steel
• Autodesk Rendering
• Dynamo Studio
• Fabrication CADmep
• FormIt Pro
• Insight
• ReCap Pro
• Revit Live
• Robot Structural Analysis Professional
• Structural Bridge Design
• Vehicle Tracking