InfraWorks 2022 uuendused

AEC Collection blogi InfraWorks blogi admin
05 Mai 2021

InfraWorks 2022 infrastruktuuri ideekavanditarkvara uued funktsioonid parandavad sildade ja teede kujundamise töövooge.

Väga hea uudis on tulnud neile, kes kasutavad InfraWorksis teede tarindite (sh. valgutus, taimed jm 3D mudelid) paigutamiseks käsklust Place Decorations. Seda käsklust saab jätkuvalt kasutada Component Road ja Corridor Road (eelnevalt Civil 3D tarvarast InfraWorks’i imporditud), kuid selle vahega, et pärast paigutamist ei toimu Upgrading Model, mis võis teatud puhkudel muutuda tüütuks tarkvara järgi ootamiseks. Nüüd toimib see funktsioon oluliselt kiirematel põhimõtetel.

Täpsemalt elementide paigutamisest teedele vaata siit

Täiustatud on taimede kataloogi, mis on hea uudis maastikuarhitektidele ja kõigile teistele, kes tahavad kujundada haljastust linnamudelis, teha projekteeritava taimestikuga varjuanalüüse ning muid ruumilise paigutamise võtteid läbi mängida. InfraWorksis on kõik mudelid skaleeritavad, sh valemite või tabelandmete abil ja loomulikult ka käsitsi.

Ja nagu alati, uuendab InfraWorks silla mudeldamise töövooge. Seekord siis 3D talade kohandmise osas. Kuigi InfraWorksis on võimalik silda mudeldades valida paljude erinevat tüüpi talade vahel, võib tekkida vajadus väga erilise geomeetria järgi. Selleks on loodud ühilduv töövoog Inventoriga, kus saab luua parameetrilised koostud nagu vaja on.

 

Vaata lisaks videodest: