InfraWorks 2021 uuendused

AEC Collection blogi InfraWorks blogi Martin Saarnak
29 Apr 2020

InfraWorks 2021 uuendused:

• Uus funktsioon, mis ühendab InfraWorksi, Civil 3D ja Revitit
• Täiustatud InfraWorks ja Civil 3D andmevahetus
• Täiustatud parameetrilised silla- ja tunnelikomponendid
• Kõrge DPI skaleerimis tugi
• Täiustatud 3D mudeli import
Autodesk ühendus ArcGIS-ga
Täiustatud tee projekteerimine

 Loe uuenduste kohta ↓

Uus funktsioon

Teame, et tsiviilstruktuuri projektid võivad olla keerulised. Ehitusinsenerid, sildade insenerid ja BIM tehnikud peavad projekteerimise efektiivsuse parandamiseks sageli sama mudeli osas koostööd tegema. Autodeski uus terviklahendus toetab kontseptuaalset disaini kuni detailse disainini. Uus funktsioon ühendab InfraWorksi, Civil 3D ja Revitit ning võimaldab mitme konstruktsioonivõimaluse kiiret arendamist võimsa parameetrilise modelleerimise tehnoloogia ja automatiseeritud dokumenteerimise abil.

 

Täiustatud InfraWorksi ja Civil 3D andmevahetus

InfraWorksi ja Civil 3D omavaheline andmevoog on nüüdsest veelgi laiem, paindlikum ja tõhusam. Lisatud on 38 reeglit, et toetada Civil 3D alamkoostude ja komponentide kaardistamist InfraWorksi komponent teedel.

Teekoridoride kasutamine Civil 3Dst

  • Nüüdsest tulevad kõik koridori juurde kuuluvad komponendid InfraWorksi kaasa 
  • InfraWorksi imporditud koridori komponentide materjale saab määrata ja muuta 
  • Civil 3D tehtavad muudatused saab värskendada InfraWorksis, kui mudelite omavaheline sidumine on tehtud.

Ühendatud DWG ja IMX import

Täiustati IMX-andmete importi, et parandada andmevahetust Civil 3D ja Infraworks vahel.

Täiustatud parameetrilised silla- ja tunnelikomponendid

Autodesk InfraWorksis on töövahendid parameetriliste silla- ja tunnelikomponentide ning sõlmede loomiseks. Samuti on programmis kasutada teede ja sildade juurde kuuluvad parameetrilised osad. Need parameetrilised osad ja kaunistused on leitavad Style Palette vaheaknast Parametric Models. Kui on huvi ise parameetrilisi mudeleid luua saab kasutada spetsiaalset Part Shape Utilities tools for Autodesk Inventor programmi, mille abil eksporditakse .IPT formaadis parameetriliste mudelite mallid InfraWorksi.

 

Kõrge DPI skaleerimise tugi

Autodesk lisas kõrge DPI skaleerimis toe ja lubab selle vaikimisi kõigile InfraWorksi mudelitele. (Selle väljalülitamiseks saate kasutada rakenduse suvandeid). Kõik tööriistariba ikoonid on ümber paigutatud, et toetada DPI skaleerimist ja lõbusaid värve. Kasutage DPI skaleerimiset InfraWorksis , et vaadata 4Kd.

Täiustatud 3D mudeli import

Täiustatud on ka Revitiga ühilduvust ja laiemalt 3D mudelite importimist läbi georefereeritud FBX faili formaatide. Tänu sellele on võimalik neid interaktiivselt paigutada InfraWorksi mudelisse.

Kui imporditud andmed kasutavad teistsugust koordinaatsüsteemi, kui teie mudel kasutab, teisendab InfraWorks imporditud andmed mudeli koordinaatsüsteemiks. Selle lahendamiseks määrake imporditud andmete koordinaatsüsteem või paigutage imporditud andmed käsitsi. Üldiselt suudab InfraWorks imporditud andmed automaatselt ise andmete põhjal õigesti positsioneerida.

Autodesk ühendus ArcGIS-ga

InfraWorksi sisu avaldamisel ArcGIS-i pilvekeskkonnas saate nüüd mitte ainult avaldada ArcGIS-is soovitud geomeetriat ja kihisisu, vaid ka valida atribuute (ja nimetada neid kuidas soovite, kui need järgivad ESRI nimetamisreegleid). See uus funktsioon on saadaval ka InfraWorksi sisu eksportimisel ESRI File Geodatabase vormingusse (FGDB). See annab teile suurema paindlikkuse, et avaldamise ajal juurdepääsu tundlikule teabele piirata.

Tee projekteerimine

  • Rakenduse valikute lehel Unit Configuration lisati vahekaardile Transportation tab ‘US survey feet’. Varem olid jaamade märgised rahvusvahelistes jalgades, mis põhjustas väikese lahknevuse tegelike maantee andmete vahel.
  • Käsklust  “Lisa kõver” saab nüüdsest kasutada kui tee on hiire klikiga aktiveeritud. See muudatus võimaldab kasutajal kursori positsiooni abil juhtida lisatava kõvera asukohta. Varasemates versioonides kuvati käsk ainult siis, kui kursoriga tehti tee keskjoonele parem hiireklikk ja seejärel valiti Convert Geometry ja alles seejärel Curve käsklus.