Infraprojektide vahelised koostööd

AEC Collection blogi Civil 3D blogi InfraWorks blogi Martin Saarnak
02 2021

Kuidas ühendada erinevad mudelid, andmed ja meeskonnad?

 

Üks keskne ja oluline osa infraprojektides on olnud pikka aega Civil 3D kanda. Projektide info ja geomeetria loomise osas ei muutu midagi. Seda tuleb jätkuvalt Civil 3D keskselt praktiseerida. Küll aga saab parandada projekti xrefide ja Datashorcutide kokkuvõtvat, koordineeritumat ja seeläbi ka mugavamat kasutamist ja haldamist.

BIM360s on põhimõte sama, mis tegeleda xrefide ja Datashortcutidega, aga neid saavad vaadata, kommenteerida, hallata läbi BIM360 Cloudi ka teised meeskonna liikmed ja partnerid vastavalt volitustele. Koordinaatorid otsustavad väljajagatud info õiguslikud aspektid.

Civil 3Dst saame välja jagada Civil 3D objekte läbi Datashortcutide. Ilma Datashortcutideta saab otse jagada maapinna mudeleid, telgjooni, koridormudeleid.  Just neid objekte, mida saame kiirelt InfraWorksiga visandada. InfraWorks BIM360 rakendust saab hetkel teadaolvalt läbi USA serverite kasutada.

Seejärel saavad erinevate osade koostajad jagada oma versioone. Versioonide erinevusi aitab tuvastada selleks vastav BIM360 tööriist.

Vaata lähemalt siit