Autosign - nüüd koos Eesti liiklusmärkidega!

CGS Labs blogi admin
26 Nov 2021

Tutvustame järgmises blogis, kuidas liikluse projekteerijad ja teedeinsenerid saavad Autosign tarkvara oma töödes kiirelt ja tulemuslikult rakendada. Videos on kirjeldatud erinevaid Autosign rakendusvõimalusi.

 

LIIKLUSE KORRALDAMINE

Autosign tarkvara abil saate planeerida liiklusmärke ja teekattemärgistusi nii linnasisestele kui linnadevahelistele teede taristutele. Kujundage ümber liiklusvooge, rakendades uusi praktilisi lahendusi erinevatele ees seisvatele probleemidele, millega liiklusinseneridel tuleb igapäevaselt tegeleda.

 

TEETÖÖD JA AJUTISED OLUKORRAD

Saate märgistada sõiduradade sulgemised ja teetööd, seadistada ümbersuunamisrajad, jalakäijate kõnniteedele ohutus- ja nähtavuspiirangud, samuti saab hallata projektides ettetulevaid ajutisi liiklusolukordi.

 

PARKLATE ALAD

Autosign pakub tööriistu parkimisalade detailsemaks kujundamiseks, sh piirjooned, vertikaalsed märgistused, kõrguse kontrollplatvormid ja palju muud.

 

LAOLIIKLUSE PROJEKTEERIMINE JA JUHTIMINE

Disainmärgid sise- ja välisliikluseks, hoiatus- ja piirangualad ladudele, tootmishoonetele ja tööstusaladele.

 

JALGRATTARADADE DISAIN

Linnaplaneerijad saavad kujundada kõikiteekattemärgistusi ja vertikaalmärke, kujundades jätkusuutliku jalgrattateede võrgustiku ning katta teed vastavate markeeringuvärvidega.

 

SPORDIKESKUSTE JA SUUSAKUURORTITE DISAIN

Rajatiste projekteerijad leiavad Autosignist töövahendi, mis võimaldab kujundada suusanõlvadel nõutud märgid, aga ka põrandamärgistusi väljakutele ja platsidele, mistahes spordialadel – ka jooksuradadele.

 

MOTOSPORDI RAJAD JA OHUTUSSÕIDUKESKUSTE DISAIN

Projekteerige märgid ja seadmed konkurentsi ning ohutuse seisukohalt parimal tasemel.

Tutvu lisaks Autosign tarkvara võimalustega >>