Kuidas luua ühendus Civil 3D atribuut andmete ja välise andmekandja vahel?

AEC Collection blogi Civil 3D blogi Martin Saarnak
11 Vee 2021

Civil 3D objektide omaduste muutmine MS Accessi või Exceli abil

Civil 3D objektiga (objekt võib ka ise andmeallikaks olla, nt. punktid, jooned, plokid, koridorid – kokku u 370 objekti)  saavad objektivälise andmeallikana ühenduse luua Microsofti formaadid nagu MDB, XLS, TXT ja CSV. Et luua andmete ühendus tuleb objektide välised andmeallikad defineerida ühenduseks (link) ja lisada need manuaalse property set’ina.

Esmalt tuleb defineerida property set ise. Stiili halduris on selleks valikuid mitmeid: manuaalne, automaatne, valemite põhine, asukoha või klassifikaatorite põhised jne.

LIHTSUSTATULT: nii andme ühenduste seoste looja kui kasutaja peavad mõistma mis objektile, mis eesmärgil ja mis sorti ühendusi luuakse või kasutatakse ning kas objekte on võimalik allutada käituma vastavalt etteantud parameetritele või on eesmärk hoopis lihtsat staatilist infot objektile juurde/kaasa anda.

NÄIDE: Soovime lisada liiklusmärgi Block Referenc’ile vajalikud atribuudid. Selleks lõime uue stiili EVS613_atribuudid ning seejärel lisasime Manual Property definition’i abil atribuutide read. Nagu allolevalt pildilt näha, on Default andmeread tühjad. Et siduda neid lahtreid mingi konkreetse Exceli lahtriga, tuleb teha soovitud lahter hiire vasaku klikiga aktiivseks ja seejärel parem klikk ning valida Insert field.

Täpsemaid üksikasju vaata allolevalt lingilt (vt. ka lingilt leiduvaid viiteid): https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-populate-Civil-3D-property-sets-data-from-a-Microsoft-Access-database.html

Aktiveerides ploki, vajuta Properties aknas Extended Data tab’ile ja alla vasakus servas Add Property Sets ikoon on muutnud värvi ning võimaldab meil plokile Property Set’i lisada.

 

Kui Property Set on valitud, tekivad meile atribuutide andmeväljad. Nüüd saame konkreetsetesse väärtuse lahtritesse kas manuaalselt väärtusi lisada või teha hiire parem klikk ning valida juba tuttav Insert field, mis viib aknasse, kust saame valida ühenduses olevast tabelist konkreetse lahtri. Andmed on ühendatud!

Kui tegemist on vaid plokkidega, võib lihtsam lahendus atribuutide lisamiseks olla ka Attribute Definiton. Seda sorti atribuute saame lisada olles ploki sees (Block editor). Attribute Definition on põhimõttelt sarnane nagu Property Set, kuid piiratud võimalustega. Siiski võimaldab Attribute Definitioni abil lisatud andmed plokiga kaasa eksportida, nende väärtuste ja parameetrite abil plokke filtreerida, asendada teiste plokkidega jne.

Atribuutide ja Property Set lisamine pole ainult AutoCAD-i või Civil 3D peamenüüst leitavate funktsioonide abil võimalik, vaid seda saab teostada ka nt Dynamo for Civil 3D abil. Selle kohta ilmub peagi eraldi blogi postitus.