InfraWorks linnaplaneerimises ja -kujundamises

AEC Collection blogi InfraWorks blogi Martin Saarnak
12 Nov 2020

Planeerimine on piisavalt lai mõiste, et seda väga erimoodi mõista. Linnade jaoks on lisaks arengukavadele, ehitusmäärustele, visioonidele jm dokumentidele erinevaid planeeringuid kehtestatud. On üldplaneeringud ja detailplaneeringud. Üldplaneeringud on pigem omavalitsuste teema ja detailplaneeringuid algatavad üldiselt kinnisvara arendajad. 

Planeeringu kehtestamiseks tuleb läbi käia küllaltki pikk ja käänuline tee. Päris alguses ja idee tasandil võiks olla kohaliku kogukonna teavitamine, seejärel kaasamine ja koostööd tegemine. Kui soovid on kaardistatud ja vajalikud uuringud tehtud, saab hakata neid avalikult presenteerima ja läbi selle ka langeda uuesti aruteludesse stiilis, et kas mingi objekt võiks olla mujal või üldse olemata jne. Lõpuks jõutakse konsensusteni ja dokumentide vormistamiseni  

Läbi planeeringute ollakse linnaruumi harjutud nägema plaanilahendusena, kas paberil või digitaalselt PDF kujul. Nagu paljudes muudes valdkondades on ka planeeringud võimalik viia üle digitaalsesse 3D keskkonda, kus pole ainult ilus visuaalne aspekt tagatud, vaid ka kogu informatsioon, mida juriidiliselt avalikult kuvada võimaldatakse. Sellest kuidas, mis andmeid kasutada ja mis meid selles valdkonnas lähitulevikus ees ootab, on InfraBIM seminaril tutvustanud AruCAD, AlphaGIS, Maa-ameti ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.  

Nagu paljude tegevuste ja projektidega on lahenduse ja teostuse tarbeks mingi keskne tööriist või programm olemas. Maailmas hästi kasutust leidnud ja palju levinud tööriist 3D planeerimiseks on InfraWorks. InfraWorks ei pruugi lahendada kõiki peendetaile arutelude käigus üleskerkinud ideedele või probleemidele, kuid InfraWorks on tsentraalne platvorm, kuhu saab 200 km² ulatuses andmeid koondada paljudes eri formaatides. Andmeid ja mudelid saab analüüsida ja ka välja jagada. Seejuures tagab InfraWorks kogu protsessi vältel visuaalselt kõrge kvaliteediga 3D keskkonna ning mugava ja kiire navigeerimise.

InfraWorks ei piirdu ainult mastaapsete ja visuaalselt lakooniliste planeeringute tegemiseks. Programm tagab piisava detailsuse, arvestades ka ruumi kujunduslike aspektidega. Ruumi saab paigutada haljastust, linnamööblit, inimesi, transpordi ja liikluskorralduslikke mudeleid ning loomulikult taristuga seotud parameetrilisi elemente nagu piirded, tarad, tõkked, barjäärid jms vahendeid, mida infrastruktuuride projekteerimiseks vaja võib minna. Need on kõik juba vaikimis InfraWorksi installimisega kataloogides kaasas. Loomulikult saab katalooge kohandada ja täiendada. Ka tehnovõrkude paigutamine pole InfraWorksiga keeruline, eriti kui arvestada väliruumis, ka maa-all paiknevaid torustikke ja drenaažisüsteeme. Elektrikaablite osas on mõistlikum vajalikud kihid sisse importida eritarkvaradest.

Seega on loodud võimalus teha juba planeeringute varajases staadiumis kogukonna erineva tausta ja teadmistega inimestele, miks mitte ka lastele, planeeritavad ruumilised lahendused ja kujundused vägagi selgeks ja mõistetavaks.