Civil 3D ja InfraWorks 2021.2 uuendused

AEC Collection blogi Civil 3D blogi InfraWorks blogi Martin Saarnak
08 Det 2020

Civil 3D 2021.2 pakub uut funktsionaalsust, mis laiendab võimalusi kahel olulisel töövool. Tehnovõrkude projekteerijad saavad rohkem paindlikkust juurde tänu survetorustike mitme materjali paigaldamise ja märkimise võimalusele. Lisaks on täiendatud ArcGIS-i Autodesk Connectorit selliselt, et nüüdsest saab lisada rasterpilte ja  ühendatud Civil 3D-objekti on võimalik värskenda.

InfraWorks 2021.2  uuendusi tehti teede, koridoride ja sildade kujundamise töövooges. Uute aktiivsete lineaarsete teekujundusvõimalustega saavad kliendid importida Civil 3D koridore InfraWorks-i ja lisada teede juurde kuuluvaid vorme (taristu elemente) ning seejärel eksportida Revit-isse täpsema töö jaoks. Täpsustatud sillaanalüüsi eelvaade näitab materjali omaduste jaotust, erinevaid vaatestiilide valikuid ja muid üksikasju mudeli analüüsimiseks.

 

Civil 3d uuendused

Survetoruvõrgud

Civil 3D 2021.2 toetab survetorude mitme materjali paigustust, mis aitab kujundada survesüsteeme, mis sisaldavad PVC- või HDPE-torude segu kõrgtugevast rauast või muudest materjalidest painutustes ja liitmikes. Lisaks saab selle uuendusega osade loendeid luua mitmest kataloogist. Näiteks torude ja survetorustike paigaldamisel saab kasutada erinevatest materjalidest liitmikke ehk teil võib olla plasttorude liitmikud, mis on ühendatud PVC torudega.

 

Autodeski ühendus ArcGIS-i jaoks

Civil 3D 2021.2 kasutajad saavad pildi või pinnana importida ArcGIS-i rasterkihi Civil 3D-sse. Autodesk Connector for ArcGIS abil saavad Civil 3D kasutajad hõlpsalt ArcGIS-i vektorandmeid projekti lisada ja neid sünkroonida, salvesta ja värskenda. See uus funktsioon võimaldab kasutada rikkalikku konteksti ArcGIS-i rasterkihist ja aitab hõlpsalt sisestada ArcGIS-i rasterkihi Civil 3D-sse õigesse geo-asukohta olemasoleva viitena.

Autodesk on võimaldanud ArcGIS-iga ühendatud kihtidel värskendamist tänud Esri ArcGIS Online’i viimastele muudatustele. See toob kaasa täieliku BIM-GISi integreerimise töövoo Civil 3D-s, kui töötate ArcGIS-i punktide, joonte ja hulknurkadega.

 

Profiilivaate infoväljad

Civil 3D on nüüd profiilivaatel väljad, mis võimaldavad projekteerijatel kasutada matemaatilisi väljendeid torude ja survevõrkude andmete edastamiseks. Kasutajad saavad märkida toruvõrgu inverteerimise sügavuse ja muid toruvõrgu kujundusandmeid.

 

PPK uuring Civil 3D jaoks

Kinematicu järeltöötluse ehk PPK tugi. Reaalajas toimuva kinemaatika (RTK) alternatiivne töövoog, PPK Survey for Civil 3D, võimaldab kasutajatel koguda uuringuandmeid välitingimustes baas- ja liikuvate GPS-vastuvõtjatelt ning kui andmete kogumine on lõpule viidud ja koostatud ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemina (GNSS) logid, saab neid andmeid töödelda ning täpsuse tagamiseks vajalikud parandused ja kohandused teha.

See järeltöötlusprotsess, mida tehakse tavaliselt kontoris, võimaldab nüüd klientidel koguda välitingimuste andmeid ja samal ajal kasutada mitmesuguseid kolmandate osapoolte uuringulahendusi, et seejärel läbi viia vajalikud parandused ja andmetöötlus Civil 3D-s. 

PPK Survey on saadaval Civil 3D eraldiseisva toote tellimusena, AEC kollektsiooni Civil 3D või ettevõtte ärilepinguna. Seda saab kasutada versioonides Civil 3D 2021, 2020 ja 2019.

 

Infraworks uuendused

InfraWorks 2021.2 toetab lineaarseid taristuelemente lisamiseks ja paremaks sillaanalüüsiks uuendati eelvaate akent .

Aktiivsed lineaarsed taristuelemendid

Enne uuendusi ei saanud Civil 3D-st InfraWorksi toodud koridorimudelitele lisada InfraWorksi kataloogides teedega seotud elemente. Nüüd saab aktiivse lineaarse taristuelemendiga Civil 3D koridori importida InfraWorksi. InfraWorks saab sellele projektile paigutada dekoratsioone (valguspostid, reelingud, piirded ja muu). Seejärel saab Revitis lisada täpsemaid detaile sildade ja tunnelite jaoks. Nende kaunistuste paigutamine ja redigeerimine ei nõua tee ega maastiku uuendamist ehk see aitab disainiprotsessi kiirendada.

Insenerid saavad nüüd tõhusamalt sõiduteede elemente paigaldada, disainilahendusi paremini visualiseerida ja projekti kavatsusi edasi anda. See kõik aitab sidusrühmadel saada paremat ülevaadet projektist.

 

Uuendatud eelvaate aken silla analüüsi 

InfraWorksi täpsustatud sillaanalüüsi eelvaate aken võimaldab kasutajatel nüüd näha materjali omaduste, vaatestiilide valikute ja teiste analüüsis kasutatavate üksikasjade jaotust. Ehk on võimalus mõista mudeli looja sisendite põhjal analüüsimudeli üldisi aspekte ja vajadusel sisendparameetreid korrigeerida, et vältida üleliigseid kordusi.