Autodesk lõpetab Maintenance-tugilepingute pikendamise ja Multi-user litsentside süsteemi - uuendatud!

26 Vee 2020

Autodeski eesmärk on oma litsentseerimise süsteem täielikult üle viia seerianumbrite (‘Serial Number’) kasutamiselt isikuliste kasutajate (Named User ID) süsteemile. Sellega seoses, alates 7. mai 2021 lõpetab Autodesk Maintenance-tugilepingute ja 7. august 2021 Multi-user võrgulitsentside pikendamise võimaluse.

Seda suurt muudatust põhjendab tarkvaratootja eesmärgiga täielikult üle minna tarkvara SaaS (‘Software As Service’) süsteemile. Lisainfo kõigi muudatuste kohta Autodeski lehelt: https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user

Olulised muudatused tulekul:

 • 25. märts 2020 tõusevad Single Subscription uute litsentside hinnad 5%.
  (Subscription litsentside ‘Renewal’ pikendamise hinnad ei muutu)
 • Nb! 16. aprill 2020 lõpeb Design & Creation Suite Maintenance-tugilepingute pikendamise võimalus.
 • Alates 7. mai 2020 on võimalik Trade-in offer pakkumisega Maintenance-tugilepingult üle minna Subscription litsentsile.
 • 7. august 2020 tõuseb Maintenance-tugilepingu pikendamise hind 20%.
 • 7. august 2020 lõpeb uute 1-aasta Multi-user Subscription litsentside müük.
 • Alates 7. august 2020 on võimalik Trade-in offer pakkumisega Multi-User litsentsitüübilt üle minna Single-user Subscription litsentsile.
 • 7. mai 2021 lõpeb võimalus pikendada Maintenance-tugilepingut ja 7. august 2021 Multi-user litsentsi.

Autodesk Trade-in offer pakkumised üleminekuks:
Multi-user ja Maintenance litsentside lepingute uuendamise (‘renewal’) hetkel ja kuni 90 päeva enne pikendamise tähtaega, saab Subscription litsentsile üleminekuks kasutada spetsiaalseid Trade-in pakkumisi.

Maintenance Trade-in pakkumine: Maintenance-tugilepingult Single-user Subscription lepingule üleminekuks

 • Kuni 7. mai 2020 on võimalik Maintenance-tugileping vahetada Subscription lepingu vastu M2S (‘Maintenance to Subscription’) eripakkumise raames.
 • Alates 7. mai 2020 on võimalik Maintenance-tugilepinguga litsentsi vahetada Single-user Subscription litsentsile Trade-in eripakkumisega. Hind vastab üldjuhul tugilepingu pikendamise hinnale (kuni 7. august 2020).
 • Kuni 7. mai 2021 on võimalik Maintanenance-tugilepingut veel pikendada, kuid arvestada tuleb, et Maintenace-tugilepingu hinnad tõusevad 20% alates 7. august 2020.

Multi-user Trade-in pakkumine: Multi-user litsentsilt või Multi-user Maintenance-tugilepingult Single-user Subscription lepingule üleminekuks 

 • Nb! Pärast 7. august 2020 saabuval esimesel lepingu uuendamise (renewal) võimalusel saab ühe (1) Multi-user Subscription litsentsi (või Maintenance-tugilepingu Networked litsentsi) vahetada kahe (2) Single-user Subscription litsentsi vastu. Hind täpsustumisel, kuid samas suurusjärgus praegu kehtiva Multi-user litsentsi hinnaga.

Trade-in pakkumiste üldtingimused:

 • Trade-in üleminekuga litsentsidele kehtivad soodushinnad pikendamistele kuni aastani 2028.
 • Trade-in raames on võimalik tarkvara vahetada ka teise toote vastu – minna üle AEC või PDM Industry Collection paketile.

Kui puudub soov ülemineku pakkumist vastu võtta:

 • Maintance-tugilepingu lõppemisel jääb kasutajale tarkvara püsilitsents viimati aktiveeritud versioonis, kuid lõpeb ligipääs Autodesk Account kasutajaportaali. Seejärel ei ole enam võimalik tarkvara uuendada, ega kasutada eelmisi versioone; peatub õigus kasutada tarkvara mitmes seadmes (‘home use rights’).
 • 7.05.2021 lõpeb võimalus pikendada Maintenance-tugilepingut ja 7.08.2021 Multi-user litsentsi.