Autodesk: Ukraina kriisile reageerimine

09 2022

Nagu suur osa maailmast on ka Autodeski meeskond šokeeritud ja kurvastanud Ukrainas areneva kriisi pärast ning mõistavad kõige karmimalt hukka Venemaa ebaõiglase ja ebainimliku sissetungi. Nende südamed ja mõtted on Ukraina rahvaga. Ja nende peamine mure on enda töötajate ja laiema Autodeski kogukonna – Ukrainas ja Venemaal – turvalisuse ja heaolu pärast, kellest paljud ühinevad sellele konfliktile vastu astudes ja rahu nõudmisel.

Autodesk peatab viivitamatult äritegevuse Venemaal ja jätkab kõigi praegu kehtivate sanktsioonide täielikku täitmist. Kui sanktsioonid laienevad ja olukorra arenedes, kaaluvad nad oma äritegevuse piiramist selles piirkonnas.

Selle kriisi šoki ja kurbuse keskel tunnevad nad uhkust ja inspiratsiooni sellest, kuidas inimesed üle kogu maailma kogunevad mõjutatud inimeste toetamiseks. See hõlmab paljusid Autodeski töötajaid, kes panustavad oma aega ja ressursse, et aidata igal võimalikul viisil – alustades annetamisest Ukrainat abistavatele humanitaarorganisatsioonidele, lõpetades oma hääle tõstmisega protestiks Venemaa sissetungi vastu või vabatahtlikuna konflikti eest põgenevatele põgenikele eluaseme leidmisega.

Autodeski sihtasutus andis sel nädalal rahalise toetuse Ukrainale. Vahendid suunatakse ICRC-le (International Committee of the Red Cross) ja UNHCR-ile (United Nations High Commission for Refugees). Lisaks annetatakse 2:1 iga annetuse kohta, mille Autodeski töötajad märtsikuu jooksul teevad ühele viiest organisatsioonist, mis keskenduvad Ukrainas ja selle ümbruses arenevale humanitaar- ja pagulaskriisile:

  • ICRC (International Committee of the Red Cross) – teeb tihedat koostööd Ukraina Punase Risti Seltsiga, et pakkuda toitu, vett ja muid olulisi esemeid, samuti toetada haiglaid ja esmatasandi tervishoiuasutusi.
  • UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) – kodudest põgenema sunnitud inimeste kaitsmine ning kriitiliste abivahendite ja peavarju pakkumine.
  • UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) – Ukraina lastele juurdepääsu tagamine puhtale veele, toitumisele, tervishoiule, haridusele ja kaitsele.
  • International Medical Corps– Ukraina tsiviilisikute juurdepääsu laiendamine meditsiini-, vaimse tervise ja kaitseteenustele ning töötamine ümbritsevates piirkondades pagulaste abistamiseks.
  • Nova Ukraine – humanitaarabi osutamine haavatavatele rühmadele ja üksikisikutele Ukrainas, tõstes samal ajal teadlikkust Ukrainast kogu maailmas.

Autodesk otsib jätkuvalt lisavõimalusi, kuidas aidata neid, keda see kriis mõjutab. Kuid nende siiras lootus on, et stabiilsus ja rahu saabub peagi.


Artikkel on tõlgitud Autodeski lehelt.

Originaalartikkel: https://adsknews.autodesk.com/views/crisis-in-ukraine