Infrastructure Design Suite

Autodesk® Infrastructure Design Suite on täielik taristute projekteerimise tarkvaralahendus, mis kindlustab sobivad töövahendid nii CAD-joonestuseks, Ehitusinfo modelleerimiseks (BIM) kui ka GIS-süsteemide loomiseks ühes paindlikus, säästlikus paketis.

Infrastructure Design Suite paketid on saadaval eri hinnaga ja eri sisuga.

  • Infrastructure Design Suite (IDS) Standard pakett sisaldab lisaks AutoCAD’ile ka GIS ja keskkonna analüüsi töövahendeid. Map3D ja Storm&Sanitary Analysis tarkvarad võimaldavad projektosakonnal planeerida, projekteerida ja hallata oma töid GIS-süsteemiga koordineeritult.
  • IDS Premium pakett sisaldab tsiviilprojekteerimiseks ja modelleerimiseks vajalikke töövahendeid. Infrastructure Modeler, AutoCAD® Civil 3D ja 3dsMax Design tarkvarad võimaldavad teostada taristute BIM-süsteeme. Paketis on kõik vajalikud simulatsiooni ja analüüsi vahendid intelligentse taristu mudeli loomiseks.
  • IDS Ultimate pakett sisaldab vajalikke töövahendeid tsiviilinsenerile taristute ja tehnovõrkude projekteerimiseks. Paketis on lisaks kõigele AutoCAD Utility Design ja Revit Structure tarkvarad – töövahendid tehnovõrkude ja konstruktsioonide inseneridele. Navisworks Manage võimaldab tulemuslikult hallata taristute projekte.

 

Paketis sisalduvad tarkvarad Standard Premium Ultimate
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Raster Design
Navisworks Simulate
ReCap
Storm and Sanitary Analysis
3ds Max Design
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Utility Design
InfraWorksTM
Geotechnical Module *
Bridge Module *
Rail Layout Module *
Revit  ✓
Navisworks Manage
Robot Structural Analysis Professional
River and Flood Analysis Module *

* Tärniga tooted on saadaval vaid Subscription-klientidele

Infrastructure Design Suite ülevaade