Maintenance-tugileping

Autodeski tarkvara püsilitsentside ajakohasena hoidmiseks on uuendamist võimaldanud kehtiv Maintenance-tugileping, mida on senini olnud võimalik 1 aasta kaupa pikendada.

24. veebruaril 2020 teavitas aga Autodesk, et alates 7. mai 2021 lõpetab püsilitsentsi Maintenance-tugilepingute pikendamise võimaluse.

Autodeski eesmärk on oma litsentseerimise süsteem täielikult üle viia seerianumbrite (‘Serial Number’) kasutamiselt isikuliste kasutajate (Named User) süsteemile.

AutodeskM2S

Alates 2017 aastast on võimalik tugilepinguga kindlustatud litsentsi (Maintenance Plan) soodustingimustel üle viia perioodi litsentsile  (Subscription). Üleminekuperiood lõpeb 6. mai 2020. Seoses võimalusega litsentsi uuendamist kinnitada kuni 90 päeva ette, saab M2S kampaania raames Subscription litsentsile üle minna tugilepinguga, mille kehtivuse lõpp on hiljemalt 4. august 2020.

Veel kuni 6. mai 2020 on kehtiva tugilepinguga püsilitsentsi omanikel võimalus soodustingimustel üleminek ‘Maintenance to Subscription’ ehk M2S erikampaania raames!

M2S erikampaania võimaldab tugilepinguga püsilitsentsi soodsalt üle viia 1- või 3-aastasele Subscription litsentsile kindlustades endale aastateks tunduvalt soodsama hinna kui uue Subscription litsentsi soetamine.

Autodesk KKK M2S tingimuste kohta pdf-is saate lugeda siit >>

Käesolev erikampaania pakkumine on klientidele, kellel on kehtiv Maintenance-tugileping.

Hinnapoliitikast lähemalt:

M2S kampaania raames saab soodustustingimustel üle minna Subscription litsentsile kindlustades endale aastateks tunduvalt soodsama hinna kui uue Subscription litsentsi tellimine. Autodesk on teavitanud ka konkreetsemad hinna muutuse plaanid M2S ülemineku teinud Subscription litsentsidele nende pikendamisel aastani 2028. Alates 2021. aastast on määratud M2S Subcription litsentside hinnatõusuks kuni 5% aastatel 2021, 2023, 2025 ja 2027. Aastatel 2022, 2024, 2026 ja 2028 hinnamuutust ei kaasne.

M2S raames on võimalik Subscription litsentsile üle minna Maintenance-tugilepingu lõppemise hetkel enne 6. mai 2020 kui M2S pakkumine lõpeb.

Kes aga ei soovi üle minna Subscription litsentsi süsteemile saavad oma Maintenance-tugilepingut veel pikendada 1 aasta võrra kuni 7. maini 2021 kui enam Maintenace-tugilepingut pikendada ei ole võimalik.

NB! Alates 7. maist 2020 tõuseb Maintenance-tugilepingu pikendamise hind 20%.

 

Soovides lisainfot, selgitusi ja pakkumist, võta meiega kontakti: arucad@arucad.ee, tel 6306 551, 6306 523.