REVIT MEP baaskoolitus - tehnosüsteemide projekteerijale

Revit koolitused Revit MEP koolitused

Revit MEP baaskoolituse õppekava. Tutvu õppekavaga lähemalt siin>

Sihtrühm:

Koolitus on mõeldud hoone tehnosüsteemide projekteerijatele, kes soovivad õppida kasutama hoone informatiivse modelleerimise (BIM) eeliseid tõstmaks oma tööviljakust.

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on õppida kasutama Revit MEP tehnilisi võtteid ventilatsiooni-, veevarustuse-, kütte- ja kanalisatsiooni projektide koostamisel. Omandada põhiteadmised Revit MEP’iga hoone 3D mudeli ja seal olevate tehnosüsteemide koostamisest, dimensioneerimisest, võimalikest insenertehnilistest arvutustest, mahtude ja spetsifikatsiooni tabelite koostamisest, projektjooniste vormistamisest ning vajalike seadmete geomeetrilisest ja parameetrilisest modelleerimisest (õhujaotid, SP/VT agregaadid, veeneelud jne).

Eelteadmised ja oskused:

Koolitusel osalemiseks on vajalikud Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus.

Toimumise tingimused:
Koolitust viiakse läbi, kui registreerunud on vähemalt 4 osalejat.

Koolituse info:

Toimumisaeg: 4 päeva kell 09:15 – 15:00

 • 6.-7. jaanuar ja 13.-14. jaanuar 2021

Toimumiskoht: AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus.

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 6 osalejat).

Hind: 600€+ km
Hinnas sisalduvad: kohvipaus, lõunasöök, koolituskonspekt, koolitusarvutite kasutus.


AruCAD Süsteemid on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovides osaleda koolitusel Eesti Töötukassa koolituskaardiga palume märkida vastav soov koolitusele registreerumisel ja lisada enda isikukood. Isikukoodi alusel edastame registreerumisteate Teie soovi kohta koolitusel osaleda Eesti Töötukassale.


Tarkvara tutvustus:

Autodesk Revit – terviklik BIM lahendus hoonete projekteerimiseks

Tarkvara on spetsiaalselt loodud Ehitisinfo (BIM) mudelpõhiseks projekteerimiseks, et projekteerijad ja ehitusspetsialistid saaksid oma ideed realiseerida ehituses, seejuures hallates kogu projektinformatsiooni, koordineeritud tegevusi ja mudelipõhist lahendust. Loe rohkem >

Kestus: 24 ak tundi, 4 päeva kell 9:15-15:00

Koolituskava:

 • Sissejuhatus BIMi metoodikasse
 • Ülevaade Revit MEP töökeskkonnast ja kasutajaliidesest
 • Ehitusmudeli vaatlemine, plaanid-vaated-lõiked, 3D vaated
 • Kokkuvõte

 

 • Projekti alustamine, Revit alusfailide (template mallid) kasutamine
 • Ülevaade MEP perekonnaelementidest (Revit Family’s)
 • Perekonnaelementide ülesehitus, projekti sissetoomine.
 • Süsteemide loomine
 • Kokkuvõte

 

 • Sissejuhatus: KV süsteemid
 • Kütte torustikud ja süsteemid
 • Hoone küttetorustiku mudeli loomine
 • Ventilatsiooni torustikud ja süsteemid
 • Hoone ventilatsioonitorustiku mudeli loomine
 • Kokkuvõte

 

 • Sissejuhatus: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Veetorustikud ja süsteemid
 • Hoone tarbeveetorustiku mudeli loomine
 • Kanalisatsiooni torustikud ja süsteemid
 • Hoone kanalisatsioonitorustiku mudeli loomine
 • Tabelid ja legendid, koostöö Excel andmetega, materjalide väljavõtted
 • Projekti vormistus
 • Kokkuvõte

Koolituse läbinu oskab:

 • rakendada mudelprojekteerimise aluseid ja standardeid
 • kasutada ja seadistada Revit tarkvara kasutajaliidest
 • importida erinevate projektiosade alusmaterjale ning eksportida osamudeleid
 • koostada ventilatsiooni-, veevarustuse- kütte- ja kanalisatsioonisüsteemide mudeleid
 • määrata süsteemide tehnilisi omadusi ja kasutada dimensioneerimise funktsioone
 • väljastada vajalikku infot infomudelist tabelite, jooniste ja mudeli kujul
 • vormistada projektjooniseid

Koolituse läbinu saab koolituselt kaasa Autodeski ametliku sertifikaadi kursuse läbimise kohta ja koolituskonspekti.

Alar Hammer
AEC ja BIM lahenduste konsultant - REVIT, MEP, AutoCAD. Autodesk Certified Instructor

Alar Hammer on Autodesk ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor Autodesk Certified Instructor staatusega, läbinud Autodeski Revit tarkvara Autodesk Certified Professional eksami.

Alar Hammer on Autodesk tarkvara AEC ja BIM lahenduste konsultant (REVIT, MEP, AutoCAD), tegeleb igapäevaselt ehitiste CAD ja BIM valdkonnas ja konsulteerib ettevõtteid BIM tarkvaralahenduste juurutamisel.

 

 

Hind

600€+km

Registreeru koolitusele