Planeeringute infomudeli alused

Koolitus “Planeeringute infomudeli alused”

Sihtgrupp: maastikuarhitektid, taristute projekteerijad, detailplaneeringute koostajad

Tutvustus/eesmärk: Anda 3D planeeringute ja maastike kujunduslike aluste ülevaade ja teha praktilised harjutused näidisfailide alusel Civil 3D tarkvaras. Koolitatav saab hiljem teadmisi ja oskusi rakendada maastike, linnaruumi, soovitud ala kolmemõõtmelises planeerimises, sellele mudelite, 3D geomeetria (väikevormide) lisamisest, loomisest ja andmesisuga liitmisest. Iga koolitatav saab genereerida koolituse käigus mitu oma loodud mudelit ja andmesisu ühiseks IFC failiks. Alus ja näidisfailid jagatakse enne koolitust koolitatavatele. Nendes sisaldub nii tänavaruumi, tänava elemente kui ka haljastust, väikevorme (pinke, prügikaste) jmt.

Eelteadmised ja oskused:
Koolitusel osalemise eelduseks on vajalikud Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus. Soovitav AutoCAD ja Civil 3D põhiteadmiste omamine.

Koolitus toimuv Civil 3D tarkvara põhjal.

Koolituse info:

Toimumisaeg: 2 päeva, 8 ak tundi kell 09.30 – 13.30

Toimumiskoht: Zoom veebiportaal, reaalajas veebipõhine õpe. Lisainfo veebikoolituse kohta siin>

Hind: 300€+ km

Koolitajad:
Martin Saarnak, CAD ja BIM tarkvara konsultant, AEC Infrastructure lahendused
Christopher-Robin Raitviir, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Digitaalehituse valdkonna juht.


AruCAD Süsteemid on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Soovides osaleda koolitusel Eesti Töötukassa koolituskaardiga palume märkida vastav soov koolitusele registreerumisel ja lisada enda isikukood. Teie nime ja isikukoodi alusel edastame registreerumisteate Teie soovi kohta koolitusel osaleda Eesti Töötukassale.


Palun tutvu ka täienduskoolituse õppekorralduse aluste ja üldsätetega.


Tarkvara tutvustus:

CIVIL 3D – inseneri tarkvara infrastruktuuride projekteerimiseks

Inseneri tarkvara, mis on suunatud taristute projekteerijatele ja geodeetitele. Civil 3D abil on võimalik luua nii infrastruktuuride, kui ka laiemas mõttes väliruumi ja keskkonnaprojekte. Olenevalt projektist, võib Civil 3D olla ainus tarkvara, mida on vaja kasutada, kuid samas on võimalik luua Civil 3Dga ühilduvate programmidega omavaheline koostöömudel, mis loob terviklahendusi. Loe rohkem >

Kestus: 8 ak tundi, 2 päeva 09:30 – 13:30

Koolituskava:

I koolituspäev (4 ak tundi)

 • Sissejuhatus BIMi ja selle vajalikkusest, näited ERR planeeringu alusel, põhimõtted ja jätku tegevused selles valdkonnas.
  Loengu viib läbi Christopher-Robin Raitviir, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Digitaalehituse valdkonna juht.
 • Sissejuhatus Civil 3D kaaardirakendustesse, avaandmete ja geoaluste kasutamise võimalustesse.
  Koolitust jätkab Martin Saarnak, Autodesk AEC Infra lahenduste konsultant.
 • Praktiline harjutus: WMS ja GeoTIFFi kasutamine
 • Pinnamudelite stiilid ja nende kasutamine
 • Praktiline harjutus: pinnamudelite loomine/defineerimine/muutmine
 • Näidisfailis koostatud AutoCAD blockidega (2D+3D puud, pingid, prügikastid) tutvumine
 • Praktiline harjutus: 3D blockide geomeetria muutmine
 • Küsimused ja vastused, vajadusel harjutuste kordamine

II Koolituspäev (4 ak tundi)

 • I päeva teemade kordamine
 • Praktiline harjutus: block’ide paigutamine ja eksport
 • Autocad 3D primitiivid, nende moodustamise võimalused
 • Praktiline harjutus: 3D solid’ite moodustamine erinevatel meetoditel
 • INFO e ANDMED e ATRIBUUDID e PROPERTY SET
 • Praktiline harjutus: property set’ide moodustamine
 • Praktiline harjutus: geomeetria ja property set’ide liitmine; IFC eksportimine
 • Küsimused ja vastused, vajadusel harjutuste kordamine

Koolituse “Planeeringute infomudeli alused” läbinu:

 • saab teada erinevaid avaandmete (GIS) platvorme ja nende kasutamise võimalustest Civil 3D tarkvaras 
 • oskab ühendada endale vajalikud WMS kaardirakendused Civil 3D tarkvaras 
 • saab teada erinevatest meetoditest pinnamudeli loomiseks 
 • oskab kasutada GeoTIFFi, geodeetilist alusplaani, punktandmestikku või kasutaja poolt loodud elemente pinnamudelite loomiseks 
 • saab aru 2D ja 3D blockide erinevusest ja nende käitumisest 
 • oskab luua 3D blocke ja Multi-View blocke 
 • saab teada Property Set  (andmesisu) vajalikkusest ja võimalustest 
 • oskab kasutada ja koostada Property Set’e 
 • oskab liita geomeetriat ja andmesisu 
 • oskab loodud geomeetriat koos andmesisuga eksportida IFC formaati 

Koolituse läbinu saab koolituselt kaasa AruCAD Süsteemid koolitustõendi kursuse läbimise kohta.

Martin Saarnak
CAD ja BIM tarkvara konsultant, AEC Infrastructure lahendused

Martin Saarnak on Autodesk AEC tarkvara lahenduste, AutoCAD, Civil 3D, Infraworks konsultant.

Martin Saarnak on Civil 3D tarkvara kasutaja olnud alates aastast 2015, tänaseks teostanud teede ja väljakute projekte nii inseneride meeskonnas, kui iseseisvalt. Martin Saarnak omab TalTechi inseneriteaduskonna maastikuarhitektuuri magistrikraadi.

 

Christopher Raitviir
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Digitaalehituse valdkonna juht

Christopher-Robin Raitviir, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Digitaalehituse valdkonna juht.

 

Hind

300 €+km

Registreeru koolitusele