Autodesk Multi-user ja Maintenance-tugilepingult üleminek Subscription litsentsile - uuendatud!

Autodeski eesmärk on oma litsentseerimise süsteem täielikult üle viia seerianumbrite (‘Serial Number’) kasutamiselt isikuliste kasutajate (Named User) süsteemile. Sellega seoses, alates 7. mai 2021 lõpetab Autodesk püsilitsentsi Maintenance-tugilepingute pikendamise ja 7. august 2021 Multi-user võrgulitsentside pikendamise.

Seda suurt muudatust põhjendab Autodesk vajadusega täielikult üle minna tarkvara SaaS (‘Software As Service’) süsteemile. Lisainfo kõigi muudatuste kohta Autodeski lehelt: https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user

Olulised muudatused tulekul:

 • 29. veebruar 2020 lõpeb uute 2-aasta ja 3-aasta Multi-user Subscription litsentside müük ja pikendamine. Multi-user litsentse saab pikendada 1-aasta võrra veel kuni 7. august 2021.
 • Nb! 16. aprill 2020 lõpeb Design & Creation Suite Maintenance-tugilepingute pikendamise võimalus.
 • 7. mai 2020 tõuseb Maintenance-tugilepingu uuendamise hind 20%.
 • Alates 7. mai 2020 on võimalik Trade-in offer pakkumisega Maintenance-tugilepingult üle minna Subscription litsentsile.
 • 7. august 2020 lõpeb uute 1-aasta Multi-user Subscription litsentside müük.
 • Alates 7. august 2020 on võimalik Trade-in offer pakkumisega Multi-User litsentsitüübilt üle minna Single-user Subscription litsentsile.
 • 7. mai 2021 lõpeb võimalus pikendada Maintenance-tugilepingut ja 7. august 2021 Multi-user litsentsi.

Autodesk Trade-in offer pakkumised üleminekuks:
Multi-user ja Maintenance litsentside lepingute uuendamise (‘renewal’) hetkel ja kuni 90 päeva enne on võimalik kasutada üleminekuks spetsiaalseid Trade-in pakkumisi.

Maintenance Trade-in pakkumineMaintenance-tugilepingult Single-user Subscription lepingule üleminekuks

 • Kuni 7. mai 2020 on võimalik Maintenance-tugileping vahetada Subscription lepingu vastu M2S erikampaania raames. Kampaania info siit>
 • Alates 7. mai 2020 on võimalik Maintenance-tugileping vahetada Single-user Subscription lepingu vastu. Hind täpsustumisel, kuid sarnane viimatisele tugilepingu pikendamise hinnale.
 • Kuni 7. mai 2021 on võimalik Maintanenance-tugilepingut veel pikendada, kuid arvestada tuleb, et Maintenace-tugilepingu hinnad tõusevad 20% alates 7. mai 2020.

Multi-user Trade-in pakkumineMulti-user litsentsilt või Multi-user Maintenance-tugilepingult Single-user Subscription lepingule üleminekuks 

 • Nb! Pärast 7. augusti 2020 saabuval esimesel lepingu uuendamise (renewal) võimalusel saab vahetada ühe (1) Multi-user Subscription litsents või Multi-user Maintenance-tugileping kahe (2) Single-user Subscription litsentsi vastu. Hind täpsustumisel, kuid sarnane hetkel kehtivale Multi-user litsentsi hinnale.

Trade-in pakkumiste üldtingimused:

 • Ülemineku teinud litsentsidele kehtivad soodushinnad pikendamistele kuni aastani 2028.
 • Trade-in raames on võimalik tarkvara vahetada ka teise toote vastu – minna üle AEC või PDM Industry Collection paketile.

Kui puudub soov ülemineku pakkumist vastu võtta:

 • Maintance-tugilepingu lõppemisel jääb kasutajale tarkvara püsilitsents viimati aktiveeritud versioonis, lõpeb ligipääs Autodesk Account kasutajaportaali. Seejärel ei ole enam võimalik tarkvara uuendada, ega kasutada eelmisi versioone; peatub õigus kasutada tarkvara mitmes seadmes (‘home use rights’).
 • 7. mai 2021 lõpeb võimalus pikendada Maintenance-tugilepingut ja 7. august 2021 Multi-user litsentsi.

Soovides lisainfot, selgitusi ja pakkumist, võta meiega kontakti: arucad@arucad.ee, tel 6306 551, 6306 523.

27 Vee 2020